xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Vejledningen indeholder bestemmelser for adgang til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap og til personer uden svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

ANBEFALINGER, LOVE OG REGLER 03 MAJ 2021

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af Sundhedslovens § 140 a og 140 b samt Bekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen

Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en kort vejledning til henvisende læger: Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter til personer med svært fysisk handicap blev indført i 1989. I 2008 blev ordningen blevet udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Versioner

Version 4: Maj 2021

Præcisering og ensretning af terminologien i diagnoselisten i bilag 2 samt kategorisering af cystisk fibrose som værende en progressiv sygdom.

Version 3: Januar 2019
Version 2: Februar 2017
Version 1: Juli 2008