xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Vejledningen indeholder bestemmelser for adgang til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap og til personer uden svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER, LOVGIVNING 03 MAJ 2021

Vejledningen er fra 1. august 2008, med redaktionelle rettelser foretaget i april 2016, februar 2017 og januar 2019. I maj 2021 udkommer 4. udgave af vejledningen med præcisering og ensretning af terminologien i diagnoselisten i bilag 2 samt kategorisering af cystisk fibrose som værende en progressiv sygdom.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af Sundhedslovens § 140 a og 140 b samt Bekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen

Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en kort vejledning til henvisende læger: Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi