xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Implementation of the Nuclear Safety Directive: Second Report from Denmark

Sundhedsstyrelsen har udformet en rapport til den Europæiske Kommission om implementering af det nukleare sikkerhedsdirektiv. Rapporten en den sidste af to krævede rapporter om det nukleare sikkerhedsdirektiv.

28 AUG 2020

Den anden nationale rapport fra Danmark om nuklear sikkerhed er udarbejdet i 2020 af Sundhedsstyrelsen med bidrag fra Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Implementation of the Nuclear Safety Directive: Second Report from Denmark (2020)

Baggrund

I henhold til artikel 9, stk. 1, i direktivet skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv den 22. juli 2014 og den 22. juli 2020.

1. udgivelse (2014)

Den første nationale rapport fra Danmark om nuklear sikkerhed blev udarbejdet i 2014 af Statens Institut for Strålebeskyttelse i samarbejde med Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen og Dansk Dekommissionering.

First National Report from Denmark - Council Directive 2009/71/EURATOM of 25 June 2009 on nuclear safety