xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Børn og unges sundhed og trivsel

Anbefalinger til kommuner

31 OKT 2019

Formålet med denne publikation er at inspirere kommuner til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet. Publikationen er en samling af anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der er målrettet børn og unge, til at give viden om og inspiration til at understøtte et sundt og aktivt børne- og ungeliv.

Kapitler

 • Børn og unges sundhed er et anliggende for hele kommunen
 • Inspiration til hele børne- og ungeområdet
 • Tidlig indsats betaler sig
 • Forebyggelse af sygdom
 • Hvad er udfordringerne med børn og unges sundhed?
 • Vidensgrundlag for anbefalingerne
 • Mental sundhed
 • Mad & måltider
 • Fysisk aktivitet
 • Overvægt
 • Tobak
 • Alkohol