xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

Blandt mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik vil de to tilstande ofte gensidigt påvirke og forstærke hinanden. En rusmiddelproblematik kan udløse eller forværre en psykisk lidelse, men en rusmiddelproblematik kan også være en direkte følge af psykisk sygdom.

Mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik kan dertil have andre helbredsmæssige eller sociale udfordringer, som ofte er sammenhængende med sværhedsgraden af hhv. den psykiske lidelse og rusmiddelproblematikken, og som kan påvirke den enkeltes samlede livssituation betydeligt.

For at skabe bedre sammenhæng og kvalitet i indsatsen til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og samtidig rusmiddelbrug, er det i økonomiaftalerne for regioner og kommuner for 2024 aftalt, at der etableres et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug.

Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en faglig visitationsretningslinje for visitation til tilbuddet.

Tilbuddet opstartes 1. september 2024 og indfases trinvist frem mod 2027. Ordningen følges løbende med henblik på at opnå erfaringer med målgruppen, indholdet og effekten af behandlingen i regionerne og den sideløbende udvikling i kommunerne.

Opdateret 18 JUN 2024