xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye anbefalinger for fremtidens speciallægeuddannelse

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen sætter retning for, hvordan den lægelige videreuddannelse kan ændres, så speciallæger opnår bredere kompetencer for at kunne imødekomme de behov, som befolkningen vil have de næste tyve år.

Flere mennesker lever i dag længere med sygdomme og følgerne heraf. De seneste årtiers positive udvikling i behandling af blandt andet hjertesygdom, kræft, diabetes og lidelser i bevægelsesapparatet har betydet, at mange patienter lever længere. Det er positivt, men det stiller krav til speciallægernes faglige udvikling. Derfor er der behov for at modernisere lægernes videreuddannelse, så fremtidens speciallæger har de rette kompetencer til at løse opgaver i et sundhedsvæsen, der hele tiden udvikler sig.

Omdrejningspunktet i de nye anbefalinger er, hvordan den lægelige videreuddannelse kan ændres, så kommende speciallæger har tilstrækkelig faglig bredde til at kunne arbejde mere alsidigt og forholde sig en stor del af patienternes problemstillinger der knytter sig til multisygdom nu og i fremtiden.

Rapporten er første skridt i arbejdet med at ændre retningen i speciallægeuddannelsen. Næste skridt bliver at implementere det på uddannelserne, og her vil Sundhedsstyrelsen snarest tage kontakt til aktørerne for at planlægge den videre proces.

Her kan du læse rapporten:

Fremtidens speciallæge – ændring af den lægelige videreuddannelse

Opdateret 17 JUN 2024