xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygehusplanlægning

Sundhedsstyrelsen sætter rammer og retning for udviklingen af sygehusområdet i Danmark, blandt andet ved at udarbejde anbefalinger for forskellige indsatser på sygehusområdet, samt ved igennem specialeplanlægning at fastsætte specialfunktioner i sygehusvæsenet og deres placeringer på sygehuse.

Anbefalingerne kan dreje sig om meget konkrete fagområder som visitationsretningslinje for radikal prostatektomi, eller mere omfattende planlægningsarbejde som eksempelvis anbefalinger for fødeområdet eller arbejdet med den akutte sundhedsindsats, der går på tværs af hele sundhedsvæsenet, også primær sektor.

Sundhedsstyrelsen har desuden en særlig opgave relateret til den specialiserede del af sundhedsvæsnet, jævnfør Sundhedsloven § 208. Ifølge denne fastsætter Sundhedsstyrelsen krav til specialfunktioner på regionale og private sygehuse og godkender placeringen af specialfunktioner på sygehusene. Specialfunktioner er de opgaver på sygehusene, som er særligt vanskelige, fx fordi de drejer sig om sjældne sygdomme, komplekse forløb eller meget dyre behandlinger.

Specialeplanen består af 37 specialevejledninger for 36 lægefaglige og 1 tandlægefagligt speciale, der indeholder specialfunktionerne, og beskriver hvilke sygehuse der er godkendt til at varetage de enkelte funktioner. Formålet er at sikre behandling af høj faglig kvalitet og helhed i patientforløbene under samtidig hensyn til en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Regionerne skal ifølge sundhedsloven udarbejde en sundhedsplan, som beskriver regionens samlede opgaveløsning på sundhedsområdet. Når der er udarbejdet en sundhedsplan eller delplan, som fx akut- og sygehusplaner, psykiatriplaner, planer for fødeområdet mv., er regionerne forpligtet til at indhente rådgivning hos Sundhedsstyrelsen.

Opgaven med sygehusplanlægning omfatter også at Sundhedsstyrelsen skal godkende sundhedsaftalerne, der indgås mellem regioner og kommuner.

Opdateret 08 JUL 2022