xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kønsidentitetsforhold

Kønsidentitet er det enkelte individs indre følelse og oplevelse af sit køn. Den enkelte persons kønsidentitet kan være forskellig fra det køn, der konstateres og tildeles ved fødslen. Med sundhedsfaglig hjælp kan den enkelte få understøttet sin kønsidentitet og sit kønsudtryk, bl.a. gennem rådgivning og behandling.

Sundhedsstyrelsen arbejder for at sikre høj kvalitet i udredning og behandling, hvis man ønsker sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Vi rådgiver sundhedsvæsenet og udarbejder vejledninger, visitationsretningslinjer og materialer til støtte fagpersoner i deres arbejde.

Sundhedsstyrelsen er også ansvarlig for en række initiativer i regeringens LGBT+ handlingsplan fra 2022:

Plads til forskellighed i fællesskabet: LGBT+ handlingsplan 2022-2025

Nogle mennesker oplever en uoverensstemmelse mellem fødselstildelt køn og deres oplevede kønsidentitet. Denne kønsidentitet kan både have et binært eller nonbinært udtryk. Nogle lever fint med dette, og andre kan opleve ubehag og have brug for støtte og rådgivning eller sundhedsfaglig hjælp til at udleve deres ønskede kønsidentitet.

De sundhedsfaglige opgaver forbundet med at hjælpe og understøtte den enkeltes kønsidentitet og kønsudtryk omfatter rådgivning, afklaring og vurdering af kønsidentitet med henblik på at stille indikation for diagnosen kønsinkongruens (følger ICD-11).

Det er en lægefaglig opgave at stille diagnosen og vurdere indikation for behandling, og den endelige beslutning tages i et MDT-samarbejde (multidisciplinære teamkonferencer) med relevante fagpersoner.

Parametre, der skal indgå i vurderingen for henholdsvis børn, unge og voksne, samt kriterier for at stille diagnosen kan læses i vejledningen om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Der er mulighed for at tilbyde kønsmodificerende medicinsk behandling til børn, unge og voksne. Derudover kan der tilbydes kønsmodificerende kirurgi til voksne.

Læs mere om kønsmodificerende behandling i den nuværende vejledning:

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Vejledningen er ved at blive revideret. Den reviderede vejledning vil falde i følgende tre produkter, der vil blive udgivet på hjemmesiden:

  • Sundhedsfaglig ramme vedrørende ’Den sundhedsfaglige hjælp ved kønsidentitetsforhold’
  • Retslig vejledning som beskriver den omhu og samvittighedsfuldhed, som sundhedspersoner skal udvise i forbindelse med sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold (udgives på Retsinformation)
  • Pjece målrettet personer med kønsidentitetsforhold og deres pårørende

Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en visitationsretningslinje for øvre og nedre kønsmodificerende kirurgi. Visitationsretningslinjen er rettet mod sundhedsprofessionelle, der er involveret i henvisning, udredning og behandling af patienter med ønske om øvre og/eller nedre kønsmodificerende kirurgisk behandling, som del af den sundhedsfaglige hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Visitationsretningslinjen kan læses her:

Faglig visitionsretningslinje om øvre og nedre kønsmodificerende kirurgi

Opdateret 20 DEC 2023