xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Handlingsplan for LGBT+-personer

I 2022 lancerede regeringen handlingsplanen ”Plads til forskellighed i fællesskabet”, der havde til formål at fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+-personer. Handlingsplanen gælder i 2022-2025.

LGBT+-personer har historisk oplevet en løbende udvikling og forbedring af deres rettigheder i Danmark samt en stigende social og kulturel accept i det danske samfund til at leve, som de vil.

Mange LGBT+-personer i Danmark lever et almindeligt liv frit med børn, arbejde og fritidsliv.

Data og undersøgelser tyder dog på, at LGBT+-personer har højere risiko for udsathed og mistrivsel end den øvrige befolkning. LGBT+-personer har bl.a. oftere smerter eller ubehag, føler sig oftere stressede, drikker mere og forsøger tre gange så ofte at begå selvmord sammenlignet med resten af den danske befolkning.

Handlingsplanen rummer derfor en lang række initiativer, der sætter bredt ind over for de udfordringer, LGBT+-personer kan møde i Danmark og globalt.

Initiativerne er delt op i fem fokusområder.

De fem fokusområder er:

  1. Vi skal anerkende LGBT+ familier
  2. Vi skal tage ansvar for LGBT+ børn og unges trivsel
  3. Vi skal bekæmpe vold, seksuelle overgreb og had mod LGBT+ personer
  4. Vi skal forbedre LGBT+ personers sundhed og trivsel
  5. Vi skal stå fast på retten til at være den, du er – også ude i verden

Under fokusområdet ”Vi skal forbedre LGBT+ personers sundhed og trivsel” er fem initiativer forankret i Sundhedsstyrelsen. Handlingsplanen rummer desuden en række tværgående initiativer.

Du kan læse mere om initiativerne i LGBT+-handlingsplanen herunder:

Plads til forskellighed i fællesskabet: LGBT+ handlingsplan 2022-2025

Opdateret 20 DEC 2023