xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vagtordning og beredskab inden for strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen opretholder en døgnvagt, således at det, i akutte tilfælde, hele døgnet er muligt at komme i kontakt med en sagkyndig inden for strålebeskyttelse.

Døgnvagt

Ring til 44 94 37 73 ved uheld med radioaktive stoffer eller ioniserende stråling

Døgnvagten retter sig primært mod ulykker og hændelser m.m. i forbindelse med medicinsk, industriel og forskningsmæssig brug af radioaktive stoffer og røntgenstråling samt ved transport af radioaktive stoffer. 

  • For nukleare ulykker, se faktaboksen til højre om det nukleare beredskab.
  • Der henvises til Sundhedsstyrelsens hovednummer +45 72 22 74 00 i forhold til afklaring af spørgsmål vedrørende strålebeskyttelse, som ikke omhandler et akut tilfælde. 

Den vagthavende vil kunne være behjælpelig med:

  • at vurdere situationen
  • at foretage/anvise målinger
  • at anvise lægehjælp
  • at rekvirere målehold fra de statslige beredskabscentre
  • at kontakte andre relevante institutioner/personer

Hvis vagthavende ikke har mulighed for at svare med det samme, bliver man stillet om til en telefonsvarer. Her vil man blive bedt om at opgive navn, beskrive hvad opkaldet drejer sig om samt opgive telefonnummer. Den vagthavende vil herefter ringe tilbage inden for 15 minutter. 

Lovgrundlag

Love

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 af beredskabsloven

Ministerielle bekendtgørelser

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 27 af 14. januar 1994 om tilsynet med det kommunale redningsberedskab og om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Beredskabsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens cirkulærer

Sundhedsstyrelsens cirkulære af 22. december 1975 om vagtordning ved Statens Institut for Strålehygiejne

 

Opdateret 14 MAR 2024