xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lovgivning om strålebeskyttelse

Brug af strålekilder i Danmark er primært reguleret af strålebeskyttelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Strålebeskyttelsesloven og bekendtgørelser

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 23 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Strålebeskyttelsesloven)

Act on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Executive Order on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer

Executive Order on Use of Radioactive Substances (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019 om brug af strålingsgeneratorer

Executive Order on Use of Radiation Generators (Engelsk oversættelse)

Ændringsbekendtgørelse af 6. juni 2023 til bekendtgørelse nr. 671

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 672 af 1. juli 2019 om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

Executive Order on Transboundary Shipments of Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer

Executive Order on Transport of Radioactive Material (Engelsk oversættelse)

EU-forordninger, bestemmelser og henstillinger

Oversigt over EU-bestemmelser om strålebeskyttelse

Rådets forordning (EURATOM) nr. 1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer mellem medlemsstaterne

Anden lovgivning

Arbejdstilsynets regler om lægeundersøgelser indeholder blandt andet krav om rutinemæssig helbredsundersøgelse af stråleudsatte personer, der er kategoriseret som ”stråleudsatte arbejdstagere i kategori A” i §39 i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Læs mere:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 5. januar 2018 om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling

Executive Order on Medical Examinations Pertaining to Potential Occupational Exposure to Ionising Radiation (Engelsk oversættelse)

I tillæg hertil er der områder, hvor anden lovgivning også har betydning for brugen af strålekilder m.m.

Medicinsk udstyr

Uddannelse af sundhedspersoner

Opdateret 20 FEB 2024