xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

IRRS-mission til Danmark

I 2021 havde Danmark besøg af 14 internationale eksperter i strålebeskyttelse udsendt af det det Internationale Atomenergiagentur. Besøget udgjorde rammen for en vurdering af Danmarks system for strålebeskyttelse.

IRRS-missioner (Integrated Regulatory Review Service) skal gennemføres i alle EU-medlemsstater med baggrund i direktivkrav. Missionerne varetages af det internationale Atomenergiagentur (IAEA) på vegne af EU. 

Ved IRRS-missionen i 2021 blev den danske myndighedsfunktion og det tilhørende regelværk på strålebeskyttelsesområdet vurderet i forhold til IAEA’s standarder. Målene med missionen var følgende:

  • at styrke og forbedre de juridiske rammer for brug af ioniserende stråling
  • at understøtte en fortsat udvikling af myndighedsfunktionen på strålebeskyttelsesområdet. 

Forud for missionen lå omfattende forberedelser, herunder en dybdegående selvevaluering, som dannede grundlaget for missionen og besøget. Missionen varede i ti dage, hvor IRRS-teamet gennemførte interviews og deltog ved en række tilsyn hos virksomheder, der bruger eller håndterer strålekilder. 

IAEA udsendte i september 2021 en pressemeddelelse med de foreløbige resultater fra IRRS-missionen i Danmark.

Gå til IAEA og læs pressemeddelelsen

IAEA’s endelige rapport kan læses her

 
Opdateret 14 MAR 2024