xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afrapportering om nuklear sikkerhed

Danmark deltager i evaluering af brandsikkerhed på nukleare anlæg i EU-medlemsstater.

I årene 2023-2025 bidrager Danmark til en evaluering af brandsikkerhed på nukleare anlæg i EU-medlemsstater. Evalueringen gennemføres for udvalgte nukleare anlæg i hver EU-medlemsstat. Danmarks nukleare anlæg, placeret ved Risø nord for Roskilde, er alle under afvikling eller forberedt til afvikling, men anlæggene er efter EU-Kommissionens specificering stadig omfattet af rammerne for evalueringen. De nationale evalueringer er afsluttet ved udgangen af 2023 og vil derefter indgå i en evaluering på tværs af EU´s medlemsstater i årene frem til 2025.

Læs mere om den danske afrapportering

Rapporten for den danske evaluering kan findes her:

Topical Peer Review II on Fire Protection - National assessment report from Denmark (2023)

Evalueringsrapporterne fra Danmark og øvrige EU-medlemsstater kan findes her:

European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) - EU topical peer reviews

Læs mere om tilsyn med nukleare anlæg

Opdateret 20 DEC 2023