xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tal og fakta om mental sundhed

Siden 2010 er andelen af voksne danskere, der scorer lavt på den mentale helbredsskala, steget. I målingerne mellem 2017 og 2021 er der sket en stigning fra 13,2 pct. til 17,4 pct. Flere kvinder end mænd har dårligt mentalt helbred, og særligt unge kvinder er hårdt ramt, og flere unge end ældre har lav grad af mental sundhed. Der er også stor social ulighed på området – andelen med dårligt mental helbred er højest blandt danskere uden en uddannelse udover grundskolen.

20 pct. af alle voksne kvinder over 16 år i Danmark giver udtryk for at have et dårligt mentalt helbred. Det viser Det Nationale Sundhedsprofil fra 2021. Blandt kvinder mellem 16 og 24 år er tallet 34 pct. For mænd i alle aldre er det 15 pct., der har dårligt mentalt helbred og blandt de 16 til 24-årige er det 21 pct.

Der er også social ulighed i fordelingen af lav grad af mental sundhed: Andelen med dårligt mentalt helbred er højest i gruppen med grundskole som højeste gennemførte uddannelsesniveau (20 pct.) og lavest i gruppen med en lang videregående uddannelse (14,5 pct.) Andelen er også stor blandt arbejdsløse (31 pct.), førtidspensionister (36 pct.) og andre uden for arbejdsmarkedet (39 pct.).

Der er i perioden 2010 til 2021 sket en stigning på 7 procentpoint i andelen af voksne danskere med dårligt mentalt helbred.

Den nationale sundhedsprofil (2021)

Opdateret 06 DEC 2022