xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hudallegener

Ca. hver tiende dansker har en form for hudallergi, og de mest almindelige allergier er over for nikkel og parfume.

Hudallergi over for et eller flere allergener opstår, når allergenet trænger gennem huden og påvirker immunsystemet, så der opstår allergi. I første omgang ses ingen symptomer, men ved gentagen udsættelse for det samme allergen, kommer der i løbet af 1-2 døgn en allergisk reaktion.

Den allergiske reaktion viser sig som et eksem med rødme og hævelse, evt. små sår, i den del af huden, hvor kontakten med allergenet fandt sted. Hvis eksemet ikke behandles, kan det blive kronisk.

Hudallergi forekommer hos omkring 10 pct. af befolkningen. Oftest ses allergi over for nikkel og parfume. Arbejdsbetinget eksem kan udløses af vådt arbejde, fx hyppig håndvask eller ved arbejde med hudirriterende eller allergifremkaldende stoffer. Mest almindeligt er håndeksemet, der f.eks. ses hos plejepersonale i sundhedssektoren, hvor allergi over for gummikemikalier i forbindelse med brug af handsker er almindeligt.

I 2018 blev der anmeldt godt 2100 tilfælde af hudsygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De fleste tilfælde er eksemer.

Information til sundhedspersonale om kemikalier

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af ønsker fra repræsentanter for sundhedspersonale fået udarbejdet en rapport om viden om kemikalier og deres indvirkning på sundheden.

Målgruppen omfatter primært jordemødre, sundhedsplejersker, alment praktiserende læger og sundhedsfagligt praksispersonale og kommunallæger, som kan bruge denne viden i forbindelse med rådgivning og forebyggelse samt ved diagnose og behandling af sygdomme, hvor kemikalier kan være en medvirkende årsag. Derudover kan speciallæger fx hudlæger, ørelæger, lungelæger og børnelæger ligeledes have gavn af mere generel information, men behovet forventes at være væsentligt mindre i kraft af deres højere grad af specialisering.

Kemikalier og helbredseffekter – informationsmateriale til sundhedspersonale (2012)

Regulering

Regulering af kemikalier hører under Miljøstyrelsen. Reguleringen er overvejende baseret på EUs kemikalieforordning REACH, som skal sikre, at kemiske stoffer, der markedsføres i EU, er tilstrækkeligt undersøgt med hensyn til miljø- og sundhedsrisici.

Forordningen fastsætter bl.a. grænser for hvor meget nikkel, der må afgives fra produkter, som er beregnet til at komme i længerevarende kontakt med huden.

Piercingsmykker, ørestikkere o. lign. må således ikke frigive mere end 0,2 mikrogram nikkel pr. cm2 pr. uge, mens andre nikkelholdige produkter, fx smykker, ure, spænder, mobiltelefoner, lynlåse og nitter i tøj og fodtøj ikke må frigive mere end 0,5 mikrogram nikkel pr. cm2 pr. uge.

En række produkter reguleres separat. Det gælder f.eks. kosmetik, der reguleres under EUs kosmetikforordning. Den danske kosmetikbekendtgørelse supplerer EUs kosmetikforordning. Kosmetiske produkter skal mærkes med en indholdsdeklaration, der oplyser om alle ingredienser i produktet.

Videncenter for Allergi

Allergi over for kemiske stoffer med fokus på huden (Formidlingsbladet miljø og sundhed 2016)


Opdateret 19 JUL 2023