xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Madservice

Borgere i eget hjem har ret til at vælge frit, når det drejer sig om de kommunale serviceydelser på ældreområdet.

Alle borgere, som er visiteret til madservice, har mulighed for at vælge mellem minimum to leverandører af madservice.

I praksis er det den enkelte kommune, der fastsætter, hvordan man sikrer det frie valg af hjemmehjælp for kommunens borgere. Kommunen kan enten indgå kontrakt med to eller flere leverandører (hvoraf den ene kan være kommunen selv), som borgeren så kan vælge imellem.

Kommunen kan også tilbyde borgerne et såkaldt fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Læs evaluering om forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet her

Læs mere om mad og måltider til ældre

Opdateret 13 DEC 2023