xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alkohol

Her er der en kort beskrivelse af redskab og materiale til understøttelse af samtalen om alkohol under det forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelsespakken vedrørende alkohol

Anbefalinger til kommunerne vedrørende alkohol.

 

AUDIT – alkoholforbrug og alkoholafhængighed

AUDIT-skemaet spørger ind til alkoholforbrug for at undersøge for afhængighed og overforbrug.
 
Rapporten indeholder en handlevejledning – herunder redskaber til samtale og til at spørge ind til alkoholforbrug hos borgeren.

Forebyggende samtale om alkohol i kommunerne

Københavns Kommune har lavet en faglig vejledning med retningslinjer for den forebyggende samtale om alkohol med borgere med KOL, hjerte-kar-sygdomme og borgere i stress- og genoptræningsforløb. 

Formålet med vejledningen er at sikre, at tilbuddet om den forebyggende samtale om alkohol tilrettelægges ud fra den nyeste viden og de bedste praksiserfaringer.

Officielle anbefalinger for alkohol – de 7 udmeldinger

Sundhedsstyrelsen har i Danmark lavet nogle generelle anbefalinger for alkoholforbrug for personer over 18 år. Disse retningslinjer er også gældende for ældre.
 
Punkt 7 henvender sig direkte til den ældre person: ”Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol”.
Opdateret 18 SEP 2020