xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Før besøget

Her kan forebyggelseskonsulenten finde redskaber og materiale, som kan anvendes til forberedelse af det forebyggende hjemmebesøg. I Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende hjemmebesøg er der desuden i noterne henvist til undersøgelser mv., hvori der kan indgå redskaber.

Datobrev

Datobrevet henvender sig til: 
  • Ældre som bor alene i det år de fylder 70 år
  • Alle ældre i de år de fylder 75 år og 80 år
  • Alle ældre årligt fra de er fyldt 82 år
Formålet med datobrevet er at tilbyde den ældre et forebyggende hjemmebesøg.
 
Datobrevet indeholder en fastsat dato for besøget. Borgere, der modtager datobrev, takker i højere grad ja til besøg sammenlignet med borgere, der modtager et brev med en opfordring om selv at kontakte kommunen om dato for besøget.

 

Opdateret 18 SEP 2020