xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ændring af CPR-nummer

Man kan selv skifte CPR-nummer (juridisk kønsskifte) i tilfælde hvor man oplever uoverensstemmelse mellem et fødselstildelt køn og sin kønsidentitet. Ændring af CPR-nummer kan indebære et krav om navneændring.

CPR-nummer

Et CPR-nummer kan ændres, så det stemmer overens med personens kønsidentitet.

Du skal være fyldt 18 år for at kunne skifte CPR-nummer. I Danmark gælder kravet om, at navne ikke må betegne det modsatte køn. Du skal derfor eventuelt ændre dit navn, så det stemmer overens med dit juridiske køn.

Grundlæggende vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er en direkte kobling mellem sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og det juridiske kønsskifte. Dette skyldes, at for nogle personer kan et juridisk kønsskifte være tilstrækkeligt for at føle sig bedre mødt af sine omgivelser.

Det er således ikke et krav, at man har modtaget sundhedsfaglig hjælp forud for ønsket om at skifte CPR-nummer, ligesom det ikke er et krav, at man har skiftet CPR-nummer, såfremt man ønsker sundhedsfaglig hjælp.

Læs og ansøg om juridisk kønsskifte ved Det Centrale Personregister

Læs og ansøg om navneændring på borger.dk

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til sundhedsvæsnet, hvis du ændrer CPR-nummer

Der kan være situationer i sundhedsvæsnet, hvor du skal være opmærksom, hvis du har skiftet CPR-nummer (din egen alment praktiserende læge, hospitalet mm).

Særlige forhold

Sundhedsdata

Du kan risikere at din ”gamle” data ikke følger med over i journalsystemet, som hører til dit nye CPR-nummer. 

Kønsspecifikke screeninger

Du bliver ikke længere automatisk indkaldt til kønsspecifikke screeninger som screening for brystkræft og livmoderhalskræft. Du kan dog stadig få disse sygdomme (også selvom du har modtaget sundhedsfaglig hjælp) og du skal derfor selv sørge for at blive indkaldt til disse screeninger.

Prøvesvar

Du skal huske at gøre opmærksom på dit fødselstildelte køn i mødet med sundhedsvæsnet.

Dette skyldes, at der kan være tilfælde hvor laboratorieprøver, standardvækstkurver, samt funktionsundersøgelse (fx lunger) fortolkes ud fra det CPR-registrerede køn, og disse vil således give et fejlagtigt svar såfremt sundhedspersonale ikke kender til det fødselstildelte køn.

Det er kun lægen der kan vurdere, hvornår det har en betydning.

Opdateret 26 JUN 2024