xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ny vejledning skal forbedre indsatsen omkring underernæring hos patienter og ældre borgere

Sundhedsstyrelsen sender i dag ny vejledning om underernæring i høring. Vejledningen beskriver, hvordan kommuner, sygehus og almen praksis sammen kan styrke indsatsen for borgere og patienter, der har gavn af en ernæringsindsats.

07 JUN 2021

Underernæring hos syge og ældre har negative konsekvenser, som fx nedsat immunforsvar, hyppige infektioner, tab af muskelmasse og nedsat funktionsevne. Alt i alt betyder det forringet livskvalitet for den enkelte, men medfører også ofte hyppigere genindlæggelser og øget dødelighed.

Sundhedsstyrelsen sender vejledningen ”Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko" i høring. Vejledningen har til formål at fremme livskvaliteten og helbredet hos borgere og patienter, der er i ernæringsrisiko eller er undernærede og samtidig har gavn af en ernæringsindsats. Indsatsen skal blandt andet forbedre deres behandlingsforløb.

”Syge og ældre, der er underernærede, har en øget risiko for en lang række sygdomme og tilstande, og det har store omkostninger for både den enkelte og for samfundet. Hvis man har et løbende fokus på ernæringen, for eksempel hos ældre på plejecentre og hos syge - også ved kronisk sygdom - kan man forebygge sygdom og forværring af sygdom,” siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Tatjana Hejgaard.

Vejledningen henvender sig til sundheds- og plejepersonale samt ledere og planlæggere i kommuner, på sygehus og i almen praksis, som arbejder med og omkring borgere og patienter i ernæringsrisiko.

”Vi vil gerne styrke samarbejdet på tværs af kommunen, sygehuset og almen praksis, så der kommer mere fokus på det samlede forløb for borgere og patienter i ernæringsrisiko”, siger Tatjana Hejgaard.

Vejledningen tager afsæt i og erstatter de tidligere vejledninger på området ”Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko” og ”Vejledning til ernæringsvurdering af ældre” og ”Ernæringsvurdering".

Vejledningen kan ses på høringsportalen. Høringsfristen er mandag den 5. juli 2021, kl. 12.00