×

Børn og unges sundhed

Sundhedsstyrelsen arbejder med at styrke børn og unges sundhed fra fødslen frem til voksenalderen. Vi udarbejder desuden vejledninger og råd til børns sundhed til både forældre og sundhedspersonale.

Pige paa vej ned af rutsjebane med armene oppe i luften

Spæd-og småbørn og deres familier tilbydes sundhedspleje og forebyggende lægeundersøgelse frem til skolealderen, skolesundhedstjenesten tilbyder undersøgelser og samtaler om barnets og den unges sundhed regelmæssigt gennem hele skoletiden.

Kommuner og uddannelsesinstitutioner kan tilbydes forskellige sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for unge, der har forladt folkeskolen.

For at understøtte de forskellige tilbud udgiver Sundhedsstyrelsen en lang række publikationer, der henvender sig til forældre, sundhedsprofessionelle, kommuner og regioner.

Børnesundhed

Til forældre

Du finder råd og vejledning om børns sundhed under linket ”Sunde børn – til forældre”. Råd og vejledning om amning og spædbarnsernæring finder under spædbørnsernæring”. Alle pjecer kan downloades fra hjemmesiden eller rekvireres, evt. mod betaling, som angivet ved den enkelte pjece.

Vejledning om sundhedsplejersken og kommunallægens arbejde findes under punktet Forebyggende sundhedsydelser til børn

Til sundhedspersonale i primær sektor

Er du ansat i den primære sundhedssektor kan du her på siden finde relevant lovgivning og vejledning om organisering og planlægning af de forebyggende sundhedsydelser, både når det gælder spæd- og småbørn og de ydelser, sundhedstjenesten tilbyder gennem barnets skoletid.

Du kan også her finde links til en række notater, der uddyber forskellige emner, der er af betydning for sundhedsplejerskers og kommunallægers rådgivning af forældre.


Her kan du finde andre af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn og unge

Astma og allergi

Alkohol

Ernæring

Fysisk aktivitet

Fysioterapi/ergoterapi

Kronisk sygdom

Miljø

Monitorering af vækst hos 0-5-årige børn, Sundhedsstyrelsen 2015

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning til praktiserende læger og sundhedsplejersker om monitorering og vurdering af 0-5 åriges børn vækst: Monitorering af vækst hos 0-5-årige børn 

Vejledningen findes også i en kort udgave til brug for praktiserende læger: Monitorering af vækst hos 0-5 årige børn. Kort vejledning til praktiserende læger

National sundhedsprofil unge

Opdateret 11. august 2016