xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fnat

Information til forældre

Fnat (PDF-version)

Læs denne vejledning, og informér personalet i barnets skole/institution, hvis der er tegn på fnat hos jeres barn. Fnat (scabies) er en kløende hudlidelse, der skyldes fnatmider. Sygdommen er ufarlig, men stærkt generende.

Smitte

Fnat overføres ved længerevarende tæt hudkontakt mellem folk, der bor og sover sammen eller er nære venner. Da børn og unge ofte er meget i berøring med andre, kan der i sjældne tilfælde ske smitte i skoler og andre institutioner.

Kort efter man er blevet smittet, kan man selv smitte andre. Man forbliver smitsom, indtil 12 timer efter behandling med permethrin-creme er iværksat. 

Symptomer

Hvis man ikke tidligere er smittet, går der ca. 3-6 uger, fra man bliver smittet, til man får symptomer på fnat.

Fnat viser sig ved kløe og ofte også små væskefyldte, rødlige blærer. Kløen er mest udtalt om natten. Det klør over det meste af kroppen. Børn under 1 år kan også blive angrebet i ansigt og hårbund.

Ved symptomer på fnat bør der søges læge med henblik på diagnose og behandling.

Behandling

Fnat behandles som oftest med permethrin-creme. Cremen skal smøres over hele kroppen to gange med syv dages mellemrum. Cremen vaskes af efter 12 timer. Efter vurdering fra lægen kan man også behandle fnat med tabletter (ivermectin), hos voksne og børn, som vejer mere end 15 kg. Tabletterne tages to gange med en uges mellemrum. Følg lægens anvisninger og læs indlægssedlen inden behandling begyndes.

Når der er konstateret fnat i familien, bør der gives behandling til alle i husstanden og til personer, der har haft tæt kontakt med den smittede. Det er vigtigt, at alle behandles samtidigt, da andre kan være smittet, selv om de endnu ikke har fået symptomer.

Det er også vigtigt at der gøres grundigt rent. Alt, der kan vaskes ved min. 60°C, vaskes i forbindelse med behandlingen. Alt, der ikke tåler vask, henstilles i en uge, gerne i plastikposer. Senge og stofmøbler støvsuges grundigt. Derudover skal man gøre hjemmet rent med almindelige rengøringsmidler. Overfladen på IPads, computere og telefoner skal også gøres rent. Det anbefales ikke at fryse ting for at slippe af med fnatmider og æg, for de dør ikke ved almindelige frysertemperaturer.

12 timer efter påbegyndt behandling med permethrin-creme og 24 timer efter første behandling med ivermectin-tabletter anses man for at være smittefri. men kløen kan alligevel blive ved i op til 6 uger. Hvis kløen ikke forsvinder, bør der søges læge igen.

Forholdsregler ved sygdomstilfælde

Hvis der er smitte i skoler eller institutioner er der ikke grund til at behandle andre børn eller personale, med mindre de har symptomer, eller de har været i tæt fysisk kontakt med den smittede. Men man bør være opmærksom på kløe og udslæt hos børn og ansatte i 3-6 uger, efter sidste tilfælde er konstateret og sat i behandling. Den smittede kan komme i institution 12 timer efter iværksat behandling med permethrin-creme og 24 timer efter iværksat behandling med ivermectin-tabletter.

Opdateret 04 MAR 2024