xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal - vaccinetal

Nøgletal, vaccinetal og indlæggelser.

1a. Vaccinerede

1b. Testede/smittede/dødsfald

2. Indlagte patienter 


1a. Vaccinerede: Danmark

Antal vaccinerede personer totalt og de seneste dage.

Opdateret 23. september 2021 kl. 14.00 - Tal opgjort 23. september 2021 kl. 8.00

Total Seneste 24 timer  1 dag tidligere 2 dage tidligere 3 dage tidligere 4 dage tidligere 5 dage tidligere 6 dage tidligere
Påbegyndt vaccination
4.447.753
(86,5 %1)
1.334  1.314 1.259   1.004 1.126 1.503 1.470
Færdigvaccineret 4.348.218
(84,5 %1)
3.855  4.534 5.736  3.086 3.681 4.793 4.543
Første revaccination 53.761 5.905  5.658 5.542  773 1.170 5.047 5.707

Antal vaccinerede borgere opgøres en gang i døgnet før kl. 8. om morgenen. Opgørelsen er afgrænset til personer i live og med aktiv adresse i Danmark dags dato (Kilde: CPR-registeret).

Kilde: Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Statens Serum Institut

1 14. september 2021: Det forventes, at 5.142.499 personer bliver tilbudt vaccination i Danmark i 2021 (kilde: Vaccinationskalenderen). Andel vaccinerede beregnes i forhold til antal personer, der bliver tilbudt vaccination. Den samlede befolkning i 2. kvartal 2021 var 5.843.347 (kilde: Danmarks Statistik: Folketal)


1b. Testede, smittede, dødsfald: Danmark

Antal testede, smittede og døde.

Opdateret 23. september 2021 kl. 14.00  - Tal opgjort 23. september 2021 kl. 12.15


Samlet antal for pandemien


Total
PCR test1

41.719.370

Personer testet2b

5.079.394

Smittede personer3

355.944

Overstået infektion4

348.523

Dødsfald5

2.638

Dødsfald i % af smittede personer 0,74 %
Antigentest 41.475.496

Ændringer 

Seneste 24 timer  1 dag tidligere 2 dage tidligere 3 dage tidligere 4 dage tidligere 5 dage tidligere 6 dage tidligere
PCR test1 48.162  39.896 37.200  26.330 29.459  41.962 46.389
Førstegangstestede personer2a 1.251  1.579 1.368  770 902 1.194 1.468
Smittede personer3 341  346 344  268  252 325 324
Overstået infektion4 496  607 589  467 416 537 587
Dødsfald5 1 2 3 3 3
Antigentest 28.847  38.891 40.499  18.801 19.841 42.029 41.816

Alle tal opgøres udelukkende på baggrund af PCR test. Se nyhed fra SSI fra 18. marts 2021: Statens Serum Institut ændrer, hvordan man opgør test-tal

Indlæggelser - aktuelt

  Aktuelt Ændring på 24 timer
Indlagte6 87 -2
Heraf på intensiv afdeling 18 -4
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 12 -3
  • Af de 87 indlagte patienter er 18 således indlagt på intensiv afdeling.
  • Af de 18 personer på intensiv afdeling er 12 personer i respirator.

Kilde: Statens Serum Institut  

See surveillance in English

 


1c. Testede, smittede, dødsfald og vaccinerede: Færøerne, Grønland, EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (corona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (corona.nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Se desuden

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Noter til Testede, smittede, dødsfald

Opgørelsesmetode

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni 2020 opgjort med en ny metode. COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve.

Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: 

Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet

Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

1. Antal prøver fra PCR-tests

Prøver viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret. Nogle personer får foretaget flere prøver pr. døgn, og nogle personer er testet flere gange.

2a. Førstegangstestede personer

En førstegangstestet er en person, der bliver testet for corona for første gang via PCR test. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.

2b. Personer, der er testet med PCR-test

Personer, der er blevet testet med PCR test. Personer indgår kun én gang - uanset om man har fået en eller flere tests. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.

3. Smittede personer

Smittede personer er personer, der er blevet testet positive via PCR-test.

4. Patienter med COVID-19

Patienter med bekræftet COVID-19 infektion via PCR test kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal.

Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.

5. Dødsfald

Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion - på baggrund af positiv PCR test.

COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.

6. Indlagte

Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen via PCR test, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom.

Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedrørende respirator.

Om opdateringer

'1. Nøgletal' opdateres mandag - fredag kl. 14.

 

'2. Indlagte patienter' opdateres hver tirsdag kl. 14. 

 

Læs mere

 

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt:

 

COVID-19

 

COVID-19-vaccination

 

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedrørende COVID-19, og mange af disse data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-19

 
2. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

Materialet retter fokus på følgende:

  • 2.1: Nyindlæggelser - dag for dag (graf)
  • 2.2 - 2.4: Indlagte patienter - dag for dag (grafer)
  • 2.5: Indlagte patienter - aktuelt (tabel)
  • 2.6 - 2.7: Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret (tabeller)
  • 2.8 - 2.10: Indlagte patienter - seneste 21 dage (tabeller)

 


2.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­:

Opdateret 29. juni 2021 kl. 14.00

7. juli 2021: figuren opdateres ikke længere

Kilde: Statens Serum Institut

Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.2 Indlagte patienter: i alt, intensiv og respirator

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag.

Grafen viser indlagte i alt, indlagte på intensiv og heraf indlagte i respirator.

2.3 Indlagte patienter fordelt på regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

2.4 Indlagte patienter på intensiv afdeling fordelt på regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner.

2.2, 2.3 og 2.4: Opdateret 21. september 2021 kl. 14.12

Kilde: Indberetning fra regionerne

Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts 2020, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april 2020 og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april 2020.

Metode (indført 17. juni 2020): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.5 Indlagte patienter: regioner - aktuelt

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - aktuelt

Antal indlagte
på sygehus
Heraf indlagte
på intensiv afd.
Heraf indlagte
på intensiv afd.
og i respirator
Region
Nordjylland
8 2 0
Region
Midtjylland
13 2 2
Region
Syddanmark
15 2 1
Region
Hovedstaden
43 14 10
Region
Sjælland
17 2 2
Hele Danmark 96 22 15
  • Af de 96 indlagte patienter på landsplan er 22 således indlagt på intensiv.
  • Af de 22 personer på intensiv er 15 personer i respirator.

Opdateret 21. september 2021 kl. 14.12

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


2.6 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

  
Opdateret 21. september 2021 kl. 14.12

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
'Indlagte omfatter' patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ 'Heraf med komorbiditet' er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal

 

2.7 Indlagte patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret 

Opdateret 21. september 2021 kl. 14.12

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.

1) 'Indlagte' omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) 'Heraf med komorbiditet' er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom

2.8 Indlagte patienter: regioner - seneste 7 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 - pr. dag

Dato Hele landet Region
Nordjylland
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
21/9 96 8 13 15 43 17
20/9 99 8 15 18 43 15
19/9 98 10 12 16 46 14
18/9 97 9 14 14 45 15
17/9 105 11 15 16 46 17
16/9  102 10 16 16 45 15
15/9 116 11 20 19 48 18

2.9 Indlagte patienter på intensiv: regioner - seneste 7 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag

Dato Hele
landet
Region
Nordjylland
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
21/9 22 2 2 2 14 2
20/9 22 1 3 3 13 2
19/9 23 1 3 3 13 3
18/9 23 0 3 3 13 4
17/9 24 1 2 3 14 4
16/9 26 2 2 4 14 4
15/9 28 3 2 4 15 4

2.10 Indlagte patienter på intensiv og i respirator: regioner - seneste 7 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator - pr. dag.

Dato Hele
landet 
Region
Nordjylland
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
21/9 15 0 2 1 10 2
20/9  17 0 3 1 11 2
19/9 16 0 3 1 10 2
18/9 17 0 3 1 11 2
17/9 16 0 2 1 11 2
16/9 19 0 2 3 12 2
15/9 18 0 2 3 11 2

2.8, 2.9 og 2.10: Opdateret 21. september 2021 kl. 14.12

Kilde: Indberetning fra regionerne. 

Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

Opdateret 23 SEP 2021

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke