xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tal og overvågning: COVID-19

Her viser vi overordnede data om coronavirus/COVID-19. Se detaljerede data og oplysninger hos Statens Serum Institut.

Om opdateringer

'Status for Danmark' under punkt 1 opdateres mandag - fredag kl. 14.

 

Øvrige tabeller og figurer opdateres hver tirsdag kl. 14.

 

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt: COVID-19-dashboard

 

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedr. COVID-19, hvor mange data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-19

1. Overblik

1.1 COVID-19 status for Danmark

Total 2020


Total i dag
Antal prøver1 7.051.961
Testede personer2a 3.346.932
Smittede personer3 74.204
Overstået infektion4 58.148
Dødsfald5 802
Dødsfald i % af smittede 1,1 %


Ændring på 1 døgn

  Ændring på 1 døgn6
Antal prøver1 75.856
Førstegangstestede personer2b 17.710
Smittede personer3 1.183
Overstået infektion4 1.073
Dødsfald5 5


Indlæggelser - aktuelt

  I dag Ændring på 1 døgn6
Indlagte i dag7   251 -4
Heraf på intensiv afdeling 42 2
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 21 -2
  • Af de 251 indlagte patienter er 42 således indlagt på intensiv afdeling.
  • Af de 42 personer på intensiv afdeling er 21 personer i respirator.

 

Opdateret 25. november kl. 14.00 - Tal opgjort 25. november kl. 12.15. Kilde: Statens Serum Institut.  

 

1) Antal prøver viser det antal prøver, som er eller bliver analyseret. Nogle personer får foretaget flere prøver pr. døgn, og nogle personer er testet over flere dage.

2a) Personer der er blevet testet. Personer indgår kun én gang - uanset om man har fået en eller flere tests. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
2b) 
En førstegangstestet er en person, der bliver testet for corona for første gang. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.

3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.

4) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.

5) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. 

6) Ændring i forhold til data fra forrige døgns opgørelse.

7) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode.COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet. Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

See surveillance in English


1.2 COVID-19 status for Færøerne, Grønland, EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (corona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Se desuden

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. 

Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort2. Indlagte patienter 

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

2.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­

Opdateret 24. november kl. 14.00; Kilde: Statens Serum Institut; Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.2 Indlagte: pr. dag

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag.

Indlagte i alt, heraf indlagte på intensiv og heraf indlagte i respirator.

Opdateret 24. november kl. 14.00

2.3 Indlagte patienter: regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

Opdateret 24. november kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Metode (indført 17. juni): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

2.4 Indlagte på intensiv: regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner.

Opdateret 24. november kl. 14.00 - COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Metode (indført 17. juni): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.5 Indlagte patienter: regioner - status

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - status

Antal indlagte
på sygehus
i alt
Heraf indlagte
på intensiv afd.
Heraf indlagte
på intensiv afd.
og i respirator
Region
Nordjylland
19 2 1
Region
Midtjylland
44 8 7
Region
Syddanmark
47 6 2
Region
Hovedstaden
101 16 11
Region
Sjælland
44 8 2
Hele landet 255 40 23
Færøerne 0 0 0
Grønland 0 0 0

Af de 255 indlagte patienter på landsplan er 40 således indlagt på intensiv.

Af de 40 personer på intensiv er 23 personer i respirator.

Opdateret 24. november kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


2.6 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte i alt­ Andel af indlagte
i forhold til bekræftede  
Indlagte
patienter med
underliggende sygdom✱✱­­
Andel af indlagte
med underliggende
sygdom­­✱✱
Indlagte
kvinder
Indlagte
mænd
 0-9 3.933 49 1 % 5 10 % 22 27
10-19 11.526 64 1 % 14 22 % 36 28
20-29 14.162 201 1 % 63 31 % 134 67
30-39 10.030 307 3 % 108 35 % 184 123
40-49 11.105 481 4 % 170 35 % 245 236
50-59 10.804 802 7 % 352 44 % 371 431
60-69 5.724 809 14 % 468 58 % 319 490
70-79 3.509 1.112 32 % 817 73 % 442 670
80-89 1.735 858 49 % 664 77 % 425 433
90+  493 221 45 % 180 81 % 134 87
I alt 73.021 4.904 7 % 2.841 58 %
2.312 2.592

Opdateret 24. november kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
✱ Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal


2.7 Patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte på
intensiv i alt1
Andel af indlagte
på intensiv 
i forhold 
til bekræftede
tilfælde
Indlagte patienter
på intensiv med 
underliggende sygdom2­­
Andel af indlagte
patienter på
intensiv med
underliggende
sygdom­­2
Indlagte kvinder
på intensiv1
Indlagte mænd
på intensiv1
0-9 3.933 0 - - - 0 0
10-19 11.526 1 0 % 1 100 % 0 1
20-29 14.162 10 0 % 6 60 % 6 4
30-39 10.030 18 0 % 7 39 % 6 12
40-49 11.105 35 0 % 12 34 % 13 22
50-59 10.804 102 1 % 43 42 % 22 80
60-69 5.724 146 3 % 90 62 % 50 96
70-79
3.509 220 6 % 164 75 % 61 159
80-89
1.735 71 4 %  47 66 % 22 49
90+ 493 2 0 % 1 50 % 0 2
I alt 73.021 605 1 % 371 61 %
180 425

Opdateret 24. november kl. 14.00 

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
1)Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom


2.8 Indlagte patienter

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 - pr. dag (seneste 30 dage)

Dato Hele landet Region
Nordjylland
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
24/11 255 19 44  47  101  44 
23/11 261 24 42 49  106  40 
22/11 254 22 42  49  98  43 
21/11 237 22 40  41  92  42 
20/11 244 24 35 41  100  44 
19/11 255 24 41  41  105  44 
18/11 248 24 42 49 106 40
17/11  259  24  46  35  114  40 
16/11  267  22  46  37  120  42 
15/11  259  25  39  39  115  41 
14/11  243  23  41 38 101 40 
13/11  236  21  38  36  105  36 
12/11  239  22  38  37  101  41 
11/11 216  22  29  38 86 41 
10/11  211  23  33  30  88  37 
9/11  196  23  26  29 84  34
8/11  188  26  26 29 75 32
7/11  187 23 29 28 76 31
6/11  191  25 30 30 77 29
5/11  182 26 27 28 74 27
4/11 184 26 25 31 82 20
3/11  169 21 28 36 70 14
2/11  174 20 32 34 70  18
1/11  156  19 30 33 59 15
31/10 147 20 30 32 51 14
30/10 144 17 29 33 51 14
29/10 139 14 27 26 57 15
28/10 136 12 23 25 61 15
27/10 137 16 18 29 57 17
26/10 145 15 21 30 64 15

Opdateret 24. november kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 2.9 Indlagte patienter på intensiv

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag (seneste 30 dage)

Dato Hele
landet
Region
Nordjylland
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
24/11 40 2 8 6 16 8
23/11 41 3 7 7 17 6
22/11 39 3 6 7 17 6
21/11 40 3 5 9 17 6
20/11 39 3 5 8 16 7
19/11 41 4 5 9 16 7
18/11 43 4 6 9 17 7
17/11  41  5 7 17 7
16/11  44  6 5 6 20 7
15/11  45  6 19 
14/11  41  5 8 19 3
13/11  40  10  17 
12/11  44  10  19 
11/11  40  10  16 
10/11  33  5 7 14 4
9/11  33  4 7 15 4
8/11  30  4 8 12 3
7/11  29  2 5 8 11 3
6/11  23  5 2 12 2
5/11  24  2 12 2
4/11  24  5 4 11 2
3/11  22  3 6 2 10 1
2/11  23  3 5 2 12 1
1/11  19 2 5 2 9 1
31/10  19  1 5 2 9 2
30/10  17 1 5 2 8 1
29/10  17 1 5 4 6 1
28/10  18  1 5 7 1
27/10 19 1 5 4 8 1
26/10 17 1 6 3 6 1

Opdateret 24. november kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne.
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


2.10 Indlagte patienter på intensiv og i respirator

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator - pr. dag (seneste 30 dage).

Dato Hele
landet 
Region
Nordjylland
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
24/11 23 1 7 2 11 2
23/11 22 0 6 2 12 2
22/11 22 2 4 2 12 2
21/11 21 1 5 2 12 1
20/11 20 1 5 2 11 1
19/11 21 2 5 2 11 1
18/11 26 3 6 2 14 1
17/11  26  13 
16/11  27  16 
15/11  29  17 
14/11  30  18 
13/11  27 5 14
12/11  29  15 
11/11  22  12 
10/11  21  1 3 11  1
9/11  21  3 5 11
8/11  18  3 5 8 1
7/11  20  5 5 8 1
6/11  17  5 2 8 1
5/11  17  5 2 8 1
4/11  17  5 4 6 1
3/11  14 1 5 2 5 1
2/11  14 1 5 1 6 1
1/11  14 1 5 1 6 1
31/10  14 1 5 1 6 1
30/10  14 1 5 2 5 1
29/10  15 1 5 4 4 1
28/10  15  1 5 4 4 1
27/10 14 1 5 3 4 1
26/10 12 0 6 2 4 0

Opdateret 24. november kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

Opdateret 25 NOV 2020

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke