xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Personer i øget risiko

Nogle personer er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19.

Vi ved, at nogle personer er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19. De fleste har et mildt forløb, men nogle kan blive så syge, at de får behov for indlæggelse.

Personer i øget risiko

1. Hvem er i øget risiko?

Det er altid en individuel vurdering, om du er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, og hele din situation skal inddrages i vurderingen.

Generelt kan man dog sige, at personer med høj alder, som også har flere og svære kroniske sygdomme, har en højere risiko end personer med kun én kronisk sygdom af mild grad. Der kan også være sociale omstændigheder, for eksempel ens boligsituation, som medfører, at man samlet set er i højere risiko.

Personer som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 
Personer i alderen 80 år eller ældre
Uanset om du er frisk og rask eller har kroniske sygdomme og tilstande, er du i øget risiko.
Personer i alderen 65-79 år
Mange friske og raske personer i aldersgruppen er ikke i øget risiko, men har du fx kroniske sygdomme eller mental og fysisk svækkelse m.v., så kan du være i øget risiko.
Personer under 65 år
Meget få er i øget risiko, men personer i aldersgruppen med visse kroniske sygdomme, svært kontrollerbare kroniske sygdomme, overvægt med BMI på 35 eller over, og/eller nedsat immunforsvar menes at være i øget risiko.
Personer under 65 år
Meget få er i øget risiko, men personer i aldersgruppen med visse kroniske sygdomme, svært kontrollerbare kroniske sygdomme, overvægt med BMI på 35 eller over, og/eller nedsat immunforsvar menes at være i øget risiko.
Visse børn og unge med kronisk sygdom
Sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko hos voksne, kan ikke overføres direkte til børn. De børn og unge, som kan have en øget risiko, er typisk de børn, hvor der også inden COVID-19-epidemien, var særlige forholdsregler, fx særlige forhold i forbindelse med skolegang/dagtilbud. Disse børn følges typisk i specialambulatorier, og får derigennem individuel vurdering og rådgivning.
Beboere i plejebolig
Beboere i plejeboliger er i øget risiko, da de ofte er ældre og har kroniske sygdomme, dårlig funktionsevne og skrøbeligt helbred.
Gravide
Gravide betragtes som værende i øget risiko ud fra et hensyn til både den gravide og det ufødte barn. 

For en uddybende beskrivelse af hvem der er i øget risiko, herunder beskrivelser af hvilke sygdomme og tilstande som vurderes at medføre en øget risiko, se

Personer med øget risiko ved COVID-19 - Fagligt grundlag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i øget risiko, kan du tale med din læge.

2. Gode råd til personer i øget risiko

Generelt kan man som person i øget risiko i vidt omfang fortsat gøre de samme ting, som man gjorde før COVID-19 epidemien, fx tage på arbejde, deltage i fritidsaktiviteter og passe børnebørn.

Tog man allerede før COVID-19 epidemien særlige forholdsregler i sin hverdag for at undgå at blive smittet med infektionssygdomme, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar, bør man fortsat overholde disse.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende for personer i øget risiko:

  1. Overhold i særlig grad Sundhedsstyrelsens generelle råd og bed andre om at tage hensyn. Hvis du er færdigvaccineret kan der gælde andre anbefalinger - se Hvis du er færdigvaccineret.
  2. Brug mundbind. I mange tilfælde er der krav om mundbind, men det er også et godt råd at anvende mundbind i andre situationer, hvor det ikke er muligt at holde 2 meters afstand til andre. 
  3. Overvej, om der skal laves særlige tiltag på din arbejdsplads.

Jo ældre du er – og jo flere og alvorlige kroniske sygdomme du har – desto mere opmærksom skal du være på at følge anbefalingerne. Men du skal naturligvis også tage hensyn til din livskvalitet, når du indfører begrænsninger i dit liv. 

Kontakt din egen læge eller den læge, som behandler dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til din samlede situation.

Læs

Gode råd til dig, der er i øget risiko

 

3. Gode råd til pårørende til personer i øget risiko

Som pårørende til en person i øget risiko er det naturligt, at man kan blive bekymret.

Vi anbefaler følgende til pårørende til personer i øget risiko:

  • Vær særligt opmærksom på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. Hjælp også din pårørende og andre som du bor sammen med, med at huske rådene – også børn.
  • Hold ekstra godt øje med symptomer, der kunne være COVID-19. Gå straks i selvisolation, hvis du får symptomer. Det gælder også milde symptomer eller hvis du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus. Hvis du er smittet med ny coronavirus, og bor sammen med en person som er i øget risiko, kan du måske få bevilliget et isolationsophold uden for hjemmet. Kontakt din kommune for at høre mere. 

Som udgangspunkt bør du altid så vidt muligt holde 2 meters afstand, når du er på besøg hos personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, som du ikke bor sammen med og ikke på anden måde har vanlig tæt kontakt med. 

Hvis dette ikke er muligt, fx fordi der er behov for pleje og omsorg, kan du overveje at tage et mundbind på for at beskytte personen. Husk at du bør anvende et fabriksfremstillet type I CE-mærket mundbind. Du bør også tage hensyn til personen i øget risikos egne ønsker i forhold til, om andre skal bære mundbind.

Hvis du som pårørende er blevet vaccineret mod COVID-19, er det fortsat vigtigt, at du overholder de generelle råd om smitteforebyggelse. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccinationen forebygger, at man som vaccineret kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer. 

Læs

Gode råd til dig, der er i øget risiko

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind

 

4. Hvis du er færdigvaccineret

Vi anbefaler, at du overholder de generelle råd, selvom du er vaccineret. Vaccination giver dog en ekstra beskyttelse i forhold til at udvikle COVID-19. På den måde mindskes risikoen også for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis du er i øget risiko. 

Den øgede beskyttelse ved vaccination giver mulighed for, at du i større omfang:

  • Kan være sammen med den nærmeste familie og nære venner 
  • Kan have fysisk kontakt med familie og nære venner, fx give et kram eller holde i hånden.
  • Kan deltage i aktiviteter med flere personer, fx gå til fritidsaktiviteter.
  • Kan benytte offentlig transport og handle ind, uden at begrænse det til tidspunkter uden for myldretiden. 

Vaccination er også med til at beskytte dig, når du går på arbejde, så du i større omfang kan gå på arbejde som du plejer, og fx ikke behøver at blive omplaceret. 

Hvis du er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren skal du dog fortsat ikke varetage funktioner, hvor du i størstedelen af arbejdet deltager i pleje, omsorg eller behandling af eller har tæt kontakt med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19, fx på COVID-19 afsnit på et sygehus. Du kan godt varetage funktioner hvor du i størstedelen af arbejdet deltager i pleje, omsorg eller behandling af eller har tæt kontakt med personer, der som udgangspunkt ikke har COVID-19, fx på andre (ikke COVID-19 afsnit) på sygehus, i hjemmeplejen mv.

Læs

Anbefalinger for vaccinerede personer

Opdateret 19 MAR 2021