xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Personer i øget risiko

Nogle personer er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19.

Vi ved, at nogle personer er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19. De fleste har dog et mildt forløb, men nogle kan blive så syge, at de får behov for indlæggelse.

Personer i øget risiko

Hvem er i øget risiko?

Det er altid en individuel vurdering, om du er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, og hele din situation skal inddrages i vurderingen.

Generelt kan man dog sige, at personer med høj alder, som også har flere og svære kroniske sygdomme, har en højere risiko end personer med kun én kronisk sygdom af mild grad. Der kan også være sociale omstændigheder, for eksempel ens boligsituation, som medfører, at man samlet set er i højere risiko.

Aktuelt ved vi følgende om, hvilke tilstande, forhold og sygdomme, som har betydning for risikoen for et alvorligt forløb ved COVID-19:

 • Alder
  • 80 år eller ældre
   Det er veldokumenteret, at man er i øget risiko, uanset om man er frisk og rask, eller har sygdomme eller øvrige tilstande.
  • 65-79 år
   Mange friske og raske personer i aldersgruppen er ikke i øget risiko, men har man for eksempel kroniske sygdomme eller mental og fysisk svækkelse m.v., så kan man være i øget risiko.
  • Personer under 65 år inkl. børn og unge
   Meget få er i øget risiko. Man er for eksempel ikke i øget risiko, hvis man alene er fx lettere overvægtig, har velbehandlet forhøjet blodtryk, slidgigt eller lettere astma/KOL. 
 • Overvægt
  Det er veldokumenteret, at nedenstående grupper er i øget risiko:
  • Personer med et BMI over 35
  • Personer med et BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom
 • Beboere i plejebolig
  Det er veldokumenteret, at beboere i plejebolig er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, da de ofte er ældre og har kroniske sygdomme, dårlig funktionsevne og skrøbeligt helbred.
 • Personer med visse kroniske sygdomme og personer med nedsat immunforsvar
  Ud fra den tilgængelige viden om andre sygdomme, herunder især influenza, antages det, at personer med visse kroniske sygdomme er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, i hvert tilfælde hvis disse kroniske sygdomme ikke er velregulerede. Dette gælder også visse børn med kronisk sygdom.
  Sygdommene er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens faglige grundlag om personer i øget risiko. 
 • Personer uden fast bopæl
  Det antages, at personer uden fast bopæl er i øget risiko, da de ofte har skrøbeligt helbred og kroniske sygdomme, og der eksisterer barrierer i forhold til deres adgang til sundhedsydelser.
 • Gravide
  Gravide betragtes aktuelt som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip af hensyn til den gravide og det ufødte barn.

Hvis du er i tvivl, kan du tale med din egen læge eller den læge, som behandler dig om, hvordan din risiko vurderes at være ud fra din samlede situation.

Læs mere om baggrunden for Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke sygdomme og tilstande, som kan medføre øget risiko i rapporten:

Personer med øget risiko ved COVID-19 - Fagligt grundlag

 

Gode råd til personer i øget risiko

Generelt kan man som person i øget risiko i vidt omfang fortsat gøre de samme ting, som man gjorde før COVID-19 epidemien, fx tage på arbejde, deltage i fritidsaktiviteter og passe børnebørn.

Tog man allerede før COVID-19 epidemien særlige forholdsregler i sin hverdag for at undgå at blive smittet med infektionssygdomme, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar, bør man fortsat overholde disse. Der kan være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres behandlende læge, skal tage yderligere forholdsregler.

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende for personer i øget risiko:

 1. Overhold i særlig grad Sundhedsstyrelsens seks generelle råd og bed andre om at tage hensyn
 2. Anvend mundbind, når det ikke er muligt at holde 2 meters afstand til andre mennesker i det offentlige rum.
 3. Overvej, om der skal laves særlige tiltag på din arbejdsplads.

Jo ældre du er – og jo flere og alvorlige kroniske sygdomme du har – desto mere opmærksom skal du være på at følge anbefalingerne. Men du skal naturligvis også tage hensyn til din livskvalitet, når du indfører begrænsninger i dit liv. 

Kontakt din egen læge eller den læge, som behandler dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til din samlede situation.

Læs pjecen

Gode råd til dig, der er i øget risiko

 

Gode råd til pårørende til personer i øget risiko

Som pårørende til en person i øget risiko er det naturligt, at man kan blive bekymret. Husk på, at risikoen for, at man smitter andre, hvis man ikke har symptomer, er lille, og at den i så fald oftest sker ved kontaktsmitte, fx via dørhåndtag eller andre fælles kontaktpunkter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende til pårørende til personer i øget risiko:

 • Vær særligt opmærksom på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. 
 • Hold ekstra godt øje med symptomer, der kunne være COVID-19. Isolér dig straks, hvis du får symptomer. Det gælder også milde symptomer eller hvis du har haft nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus.
 • Hold minimum 2 meters afstand, når du er sammen med personer i øget risiko. Hvis dette ikke er muligt, så overvej om du skal bruge mundbind.

Når du er sammen med en person i øget risiko uden for din husstand og meget nære omgangskreds, bør du holde minimum 2 meters afstand. Kan dette ikke lade sig gøre, fx fordi der er behov for pleje og omsorg, bør du overveje at tage et mundbind på for at beskytte personen.

Hvis du bor sammen med en person i øget risiko, kan du som udgangspunkt godt deltage i sociale sammenhænge som vanligt, fx gå på arbejde og komme i skole eller dagtilbud. Det gælder også, hvis du arbejder i sundheds-, social- eller ældresektoren eller andre sektorer, hvor du er i tæt fysisk kontakt med andre mennesker. Du bør dog ikke have kontakt med nogen, som er smittet med eller er mistænkt for at være smittet med ny coronavirus.

Læs pjecerne

Gode råd til dig, der er i øget risiko

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind

 

Opdateret 21 JAN 2021