Engelsk

Særlige risikogrupper

Nogle personer er særligt sårbare ved smitte med ny coronavirus/COVID-19. Sundhedsstyrelsen har samlet alle sundhedsfaglige råd til særligt udsatte og deres pårørende, så det er let at få et overblik over hvordan du skal forholde dig i din hverdag.

Hvem er de særlige risikogrupper?

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Det gælder:

 • Ældre over 65 år (især over 80 år)
 • Personer med følgende kroniske sygdomme:
  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
  • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
  • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
 • Personer med nedsat immunforsvar som følge af:
  • Blodsygdomme
  • Organtransplantation
  • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
 • Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
 • Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe?

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, anbefaler vi, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Men der er også en række andre forhold du bør være opmærksom på. Vi har på vores spørgsmål og svar side samlet en række informationer i relation til  det at være i en særlig risikogruppe, og længere nede på siden kan du finde en oversigt over det materiale vi har udarbejde til særlige risikogrupper og deres pårørende.

Gå til spørgsmål og svar om særlige risikogrupper

Du kan også finde svar på en række andre spørgsmål, så du kan altid holde dig opdateret om alle forholdsregler på sundhedsområdet i forbindelse med ny coronavirus/COVID-19.

Gå til spørgsmål og svar 

 

Materiale til personer i særlig risiko og deres pårørende

Information

Husk at kontakte lægen - hvis du er bekymret og har brug for hjælp

Information om kontakten til egen læge

Gode råd til gravide

Pjecer

Til dig, der har tegn på sygdom

Til dig der tilhører en risikogruppe - Oversat til 9 sprog

Til dig der er pårørende til en særlig risikogruppe - Oversat til 9 sprog

Til dig der er gravid

Til dig der har et barn med kronisk sygdom

Til dig, der er i særlig risiko for smitte og opholder dig på værested, herberg, forsorgshjem eller er tilknyttet et behandlingssted (24. marts 2020)

Til dig, der benytter injektionsrum

Til dig, der benytter stofindtagelsesrum

 

Film

Spørgsmål og svar til ældre og kronisk syge

Det skal du vide om coronavirus

 

Plakater

Plakaterne giver gode råd til besøgende på fx plejecentre om, hvordan man passer på de pårørende, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge efter smitte med ny coronavirus.

Til ældre og kronisk syge

STOP for besøgende

Til dig på forsorgshjemmet, herberget, værestedet eller behandlingsstedet

God råd om cornavirus til injektionsrum

Gode råd om coronavirus til stofindtagelsesrum

 

Retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet faglige retningslinjer for gravide og fødende. Kontakt din jordemoder eller fødested, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.

Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder samt partner og det nyfødte barn (24. marts 2020)

Hotlines

Der er mange spørgsmål der trænger sig på i forhold til coronavirus/COVID-19. Flere myndigheder har derfor oprettet hotlines for at kunne besvare spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Følg linket for at se en forskellige hotlines og hvad de kan hjælpe med.
Opdateret 27 MAR 2020