xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Information til fagpersoner

Retningslinjer og andet materialer til fagpersoner.

COVID-19-epidemien har berørt stort set alle sektorer i det danske samfund. Sundhedsstyrelsen er sektoransvarlig for rådgivning og retningslinjer for sundheds- og ældresektoren, og har udarbejdet specifikke retningslinjer for disse sektorer.

På nogle områder har Sundhedsstyrelsen udgivet specifikke anbefalinger, men kan ikke give udtømmende og detaljerede anvisninger for alle sektorer og erhverv. I stedet anbefaler vi generelt, at man i øvrige sektorer i videst muligt omfang overholder de generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning.

Generelle anbefalinger

Anbefalingerne bør tilpasses situation og risiko, herunder også særlige forhold, hvor der bør følges et forsigtighedsprincip.

Ved behov for yderligere rådgivning for øvrige sektorer, henvises til relevante sektormyndigheder.

Opdateret 26 AUG 2020