xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nær kontakt og 'Anden kontakt'

Hvis du har været i kontakt med en smittet person, er du i risiko for at være blevet smittet og kan være det vi kalder enten en 'nær kontakt' eller en 'anden kontakt'. Det er derfor vigtigt, at du bliver testet for at forebygge, at du smitter andre, hvis det viser sig, at du er smittet. På den måde er du med til at bryde smittekæderne effektivt.

Læs materialerne

Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus (pjece)

Vigtigt at vide, når du er nær kontakt (kort version)

Opsporing og håndtering af nære kontakter (retningslinje)

 

Se filmen "Hvornår er du en nær kontakt"

 

Nær kontakt

Hvad er en nær kontakt?

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere. 

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (f.eks. ved samtale).
 • Du har i mere end 15 minutter været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af nedenstående situationer: 
  • Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb.
  • Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

Nære kontakter vil typisk være dem, den smittede person bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med.

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt:

 • Ved at blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter.
 • Ved at blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv.
 • Ved at du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.
 

Hvordan du skal forholde dig som nær kontakt

Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet ved at gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation 
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 3. Sørg for at blive testet 
 

Hvor mange gange du skal testes som nær kontakt

Som nær kontakt skal du sørge for at blive teste to gange: 

 • Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
 • Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test, selvom den første test var negativ, for at være sikker på at du ikke er smittet.  

Hvis din første test er negativ, behøver du ikke længere være i selvisolation. Det er vigtigt, at du også får taget den anden test for at være sikker på, at du ikke er smittet. 

I særlige tilfælde skal du som nær kontakt testes på andre dage end på 4. og 6. dagen efter, du sidst var tæt på den smittede person. Det kan være, hvis du løbende er udsat for smitte, hvis du fx passer et barn som er smittet. Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for mere information eller læs mere i pjecen:

Til dig, der er nær kontakt, til en person, der er smittet med ny coronavirus 

 

Hvordan du skal bestille tid til test som nær kontakt

For at bestille tid til test, skal du kontakte Coronaopsporing. Når du ringer til Coronaopsporing, bliver du prioriteret som nær kontakt. På den måde får du hurtigere tid til test, og får mulighed for at bestille de to tests samtidig. 

 1. Ring til 32 32 05 11 for at få rådgivning og henvisning til dine tests.
 2. Herefter går du ind på coronaprover.dk bestiller tid til de to tests.

 

'Anden kontakt'

Hvad er en 'anden kontakt'?

Der kan være situationer, hvor du har været sammen med en smittet person, men hvor du ikke er nær kontakt, fordi du ikke opfylder kriterierne for at være nær kontakt. Det vil sige, at du fx har været opmærksom på at holde den anbefalede afstand, og du heller ikke har haft fysisk kontakt (fx kram) til den smittede person. Du er således ikke i lige så høj risiko for at være blevet smittet, som hvis du havde været nær kontakt.

Men der kan være andre forhold eller situationer som gør, at du alligevel er i en vis risiko for at være blevet smittet. Så vil du være en såkaldt ’anden kontakt’. 

Du kan eksempelvis være en ’anden kontakt’ i følgende situationer:

 • Hvis du  regelmæssigt har været i nærheden af en smittet person på arbejdspladsen (fx siddet overfor eller ved siden af den smittede person) i den periode, hvor der er størst risiko for smitte. Selvom du som udgangspunkt har siddet eller stået med god afstand til den smittede kollega, er du alligevel usikker på, om du i hele perioden har holdt den anbefalede afstand til den smittede person.
 • Hvis du har siddet til møde eller haft undervisning på en uddannelsesinstitution med en smittet person, som du regelmæssigt omgås på det pågældende sted. Du har forsøgt at holde god afstand, men du er alligevel usikker på, om du i hele perioden har holdt den anbefalede afstand til den smittede person. Det kan også være, at du som udgangspunkt har holdt den anbefalede afstand, men du har siddet i et tæt lukket lokale sammen med den smittede til møder eller til undervisning i et klasselokale i den periode, hvor smitterisikoen er størst. 
 • Hvis du har deltaget i en begivenhed, hvor der viser sig at være flere, som er smittet, og der er mistanke om en såkaldt ’superspredningsbegivenhed’. 

Hvis du har et barn, som er sendt hjem fra dagtilbud eller grundskole, pga. smittetilfælde, kan du læse mere om test og screening i:

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (retningslinje)

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole? (pjece)

Du vil typisk få besked om, at du er ’anden kontakt’

 • Ved at blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv.
 • Ved at blive kontaktet af ledelsen på din arbejdsplads/uddannelse/anden institution eller Coronaopsporing
 • Ved at du får besked via appen SmitteIstop.
 

Hvordan du skal forholde dig, som 'anden kontakt'

 • Bliv testet hurtigst muligt. Du kan få taget en hurtigtest eller du kan også bestille tid til en PCR-test på coronaprover.dk
 • Du behøver ikke gå i selvisolation, og kan godt gå på arbejde, uddannelse, m.v hvis du i øvrigt ikke har symptomer på COVID-19, eller på anden måde har fået at vide, at du er nær kontakt. 
 • Du skal være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer, og huske god håndhygiejne, at holde afstand og bruge mundbind i påkrævede situationer.
 
Opdateret 11 JAN 2021