xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nær kontakt, nær kontakt til en nær kontakt og 'Anden kontakt'

Hvis du har været i kontakt med en smittet person, er du i risiko for at være blevet smittet. Du kan enten være det vi kalder en 'nær kontakt' eller en 'anden kontakt'. Hvis du har været i kontakt med en nær kontakt til en smittet person, er du en nær kontakt til en nær kontakt.

Se filmen Hvornår er du nær kontakt. Anbefalinger om selvisolation gælder for dig, der har symptomer på COVID-19, eller generelt hvis du hverken er færdigvaccineret eller har været testet positiv for ny coronavirus inden for de sidste 12 måneder.

 

Nær kontakt

1. Hvad er en nær kontakt?

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter
 

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person, eller direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (fx ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv.).
 • Du har været tæt på en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  • Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale og råb. 
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse fx fitness eller yoga.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.
    

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt ved at:

 • Blive kontaktet af den person, som er blevet smittet
 • Blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter
 • Du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

Er du i tvivl, om du er nær kontakt kan du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

2. Hvordan skal du forholde dig som nær kontakt?

Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet ved at gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation.
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 3. Sørg for at blive testet med en PCR-test to gange

 

Hvis du er nær kontakt og færdigvaccineret
Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalede vaccination. Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt, og du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation. Vi anbefaler dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du også gå i selvisolation.

Hvis du er nær kontakt og tidligere har været smittet med ny coronavirus
Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de sidste 12 måneder og efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt, behøver du ikke gå i selvisolation. Vi anbefaler stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt, medmindre det er under 12 uger siden, at du fik taget din positive test. I det tilfælde kan du undlade at blive testet. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du altid gå i selvisolation og blive testet.

Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for nærmere rådgivning.

3. Hvor mange gange skal du testes som nær kontakt?

Som nær kontakt skal du som udgangspunkt sørge for at blive testet to gange: 

 • Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede person (dag 0).
 • Anden test skal tages 2 dage (dag 6) efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test, selvom den første test var negativ, for at være sikker på at du ikke er smittet.  

Vi anbefaler at du får taget en PCR-test hvis du er nær kontakt. Du kan først ophæve din selvisolation, når du har fået negativt svar på din anden test.

selvisolation - Sundhedsstyrelsen

NB! Klik på billedet for at se det i en større version.

Nogle gange skal du som nær kontakt testes på andre end beskrevet ovenfor. Det kan være, hvis du løbende er udsat for smitte, hvis du fx passer et barn som er smittet. Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for mere information eller læs mere i pjecen:

Til dig, der er nær kontakt, til en person, der er smittet med ny coronavirus 

 

4. Hvordan bestiller du tid til test som nær kontakt?

For at bestille tid til test som nær kontakt, skal du først kontakte Coronaopsporing for at få rådgivning og vejledning om, hvordan du skal forholde dig, hvor mange gange du skal testes og på hvilke dage. Du får samtidig henvisning til alle dine test.

 1. Ring til 32 32 05 11 for rådgivning og henvisning til dine tests.
 2. Herefter går du ind på coronaprover.dk bestiller tid til dine tests.

 

5. Er du nær kontakt til en nær kontakt?

Når en person bliver nær kontakt til en smittet person, sættes der også gang i smitteopsporing af den nære kontakts nære kontakter.

Definitionen af hvornår man er nær kontakt til en nær kontakt følger definitionen for nære kontakter, som beskrevet i 1. Hvad er en nær kontakt?

Styrelsen for Patientsikkerhed står for opsporing af nære kontakter til nære kontakter via enheden, Coronaopsporing.

6. Hvordan skal du forholde dig som nær kontakt til en nær kontakt?

Som nær kontakt til en nær kontakt behøver du ikke at gå i selvisolation, men du skal testes på 4.- og 6.-dagen efter, at du sidst var i nær kontakt med personen, som er nær kontakt. Det er vigtigt at gå i selvisolation, hvis man som nær kontakt til en nær kontakt tester positiv eller får symptomer på COVID-19.

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en nær kontakt og:

 • ikke er færdigvaccineret⁎: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med personen, som er nær kontakt.
 • er færdigvaccineret⁎ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder⁎⁎: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet en enkelt gang på 4.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med personen, som er nær kontakt.


Er du i tvivl?

Ring til Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning.

⁎Du er færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalet stik.
⁎⁎Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for COVID-19, behøver du heller ikke at blive testet


7. Hvordan bestiller du tid til test som nær kontakt til en nær kontakt?

Som nær kontakt til en nær kontakt kan du kontakte Coronaopsporing for at få rådgivning og vejledning om, hvordan du skal forholde dig, hvor mange gange du skal testes og på hvilke dage. Du får samtidig henvisning til alle dine tests. Ring til 32 32 05 11 for rådgivning og henvisning til dine tests.
Herefter går du ind på coronaprover.dk og bestiller tid til dine tests.

'Anden kontakt'

1. Hvad er en 'anden kontakt'?

Der kan være situationer, hvor du har været sammen med en smittet person, men hvor du ikke er nær kontakt, fordi du ikke opfylder kriterierne for at være nær kontakt. Det vil sige, at du fx har været opmærksom på at holde afstand, og du heller ikke har haft fysisk kontakt (fx kram) til den smittede person. Du er således ikke i lige så høj risiko for at være blevet smittet, som hvis du havde været nær kontakt.

Men der kan være andre forhold eller situationer som gør, at du alligevel er i en vis risiko for at være blevet smittet. Så vil du være en såkaldt ’anden kontakt’. 

Du kan eksempelvis være en ’anden kontakt’ i følgende situationer:

 • Hvis du  regelmæssigt har været i nærheden af en smittet person på arbejdspladsen (fx siddet overfor eller ved siden af den smittede person). Selvom du som udgangspunkt har siddet eller stået med god afstand til den smittede kollega, er du alligevel usikker på, om du i hele perioden har holdt den anbefalede afstand.
 • Hvis du har siddet til møde eller haft undervisning på en uddannelsesinstitution med en smittet person, som du regelmæssigt omgås det pågældende sted. Du har forsøgt at holde god afstand, men du er alligevel usikker på, om du i hele perioden har holdt den anbefalede afstand til den smittede person. Det kan også være, at du som udgangspunkt har holdt den anbefalede afstand, men du har siddet  sammen med den smittede person til møde eller på din uddannelsesinstitution i et tæt lukket lokale uden udluftning eller ventilation. 
 • Hvis du har deltaget i en begivenhed, hvor der viser sig at være flere, som er smittet, og der er mistanke om en såkaldt ’superspredningsbegivenhed’. 

Hvis du har et barn, som er sendt hjem fra dagtilbud eller grundskole, pga. smittetilfælde, kan du læse mere om test og screening i:

Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler

Håndtering af smitte med COVID-19 i dagtilbud

Du vil typisk få besked om, at du er anden kontakt ved at

 • Du får besked via Smitte│stop.appen
 • Blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv.
 • Blive kontaktet af ledelsen på din arbejdsplads/uddannelse/anden institution eller Coronaopsporing
 

2. Hvordan skal du forholde dig, som 'anden kontakt'?

 • Bliv som udgangspunkt testet hurtigst muligt. Du kan få taget en hurtigtest eller du kan også bestille tid til en PCR-test på coronaprover.dk. Der kan dog være specifikke situationer, hvor Coronaopsporing vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt, at du bliver testet på andre tidspunkter. Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning.
 • Du behøver ikke gå i selvisolation og kan godt gå på arbejde, uddannelse, mv. hvis du i øvrigt ikke har symptomer på COVID-19. Du bør dog begrænse antallet af personer, du ses med, indtil du har fået dit testresultat.  
 • Du skal være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer, og huske de generelle smitteforebyggende anbefalinger som god håndhygiejne og at holde afstand.

Vi anbefaler også, at du bliver testet som ’anden kontakt’, selvom du er blevet vaccineret eller tidligere har været smittet med ny coronavirus.

 
Opdateret 08 JUL 2021