xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nær kontakt og 'Anden kontakt'

Hvis du har været i kontakt med en smittet person, er du i risiko for at være blevet smittet og kan være det vi kalder enten en 'nær kontakt' eller en 'anden kontakt'.

Se filmen Hvornår er du nær kontakt

 

Nær kontakt

1. Hvad er en nær kontakt?

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere. 

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (fx ved samtale).
 • Du har været sammen med en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  • Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale og råb. 
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse fx fitness eller yoga.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.
    

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt:

 • Ved at blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter.
 • Ved at blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv.
 • Ved at du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

2. Hvordan du skal forholde dig som nær kontakt

Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet ved at gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation. Hvis du er færdigvaccineret gælder der ændrede anbefalinger. Se Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får at vide, at du er nær kontakt.
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 3. Sørg for at blive testet med en PCR-test to gange
 

3. Hvor mange gange du skal testes som nær kontakt

Som nær kontakt skal du som udgangspunkt sørge for at blive testet to gange: 

 • Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
 • Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test, selvom den første test var negativ, for at være sikker på at du ikke er smittet.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler at du får taget en PCR-test hvis du er nær kontakt. Du kan først ophæve din selvisolation, når du har fået negativt svar på din anden test.

selvisolation - Sundhedsstyrelsen

NB! Klik på billedet for at se det i en større version.

I særlige tilfælde skal du som nær kontakt testes på andre dage end på 4. og 6. dagen efter, du sidst var tæt på den smittede person. Det kan være, hvis du løbende er udsat for smitte, hvis du fx passer et barn som er smittet. Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for mere information eller læs mere i pjecen:

Til dig, der er nær kontakt, til en person, der er smittet med ny coronavirus 

 

4. Hvordan du skal bestille tid til test som nær kontakt

For at bestille tid til test, skal du kontakte Coronaopsporing. Når du ringer til Coronaopsporing, bliver du prioriteret som nær kontakt. På den måde får du hurtigere tid til test, og får mulighed for at bestille dine tests samtidig. 

 1. Ring til 32 32 05 11 for at få rådgivning og henvisning til dine tests.
 2. Herefter går du ind på coronaprover.dk bestiller tid til dine tests.

 

5. Hvis du er nær kontakt til en person smittet med en virusvariant

Der er ikke noget der tyder på, at smitteperioden for de mere smitsomme virusvarianter er anderledes. Derfor gælder anbefalingerne for alle nære kontakter.

Hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med en mere smitsom virusvariant, vil du få besked herom. Du vil typisk få besked fra Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed, den smittede person selv, eller evt. fra ledelsen i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

Som nær kontakt til en person, der er smittet med en mere smitsom virusvariant, bør du være særligt opmærksom på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd, herunder fysisk afstand, god håndhygiejne og hosteetikette, og vise særligt hensyn til personer som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 – også når du ophæver din selvisolation efter anden negative test.

6. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får at vide, at du er nær kontakt

Hvis du er færdigvaccineret
Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter din 2. vaccination. Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt, og du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation. Vi anbefaler dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du også gå i selvisolation. 

Hvis du ikke er færdigvaccineret
Hvis du ikke er færdigvaccineret, skal du følge de samme anbefalinger, som hvis du slet ikke var vaccineret. Du skal altså sørge for at blive testet to gange og gå i selvisolation frem til andet negative testsvar, hvis du får at vide, at du er nær kontakt. 

'Anden kontakt'

1. Hvad er en 'anden kontakt'?

Der kan være situationer, hvor du har været sammen med en smittet person, men hvor du ikke er nær kontakt, fordi du ikke opfylder kriterierne for at være nær kontakt. Det vil sige, at du fx har været opmærksom på at holde den anbefalede afstand, og du heller ikke har haft fysisk kontakt (fx kram) til den smittede person. Du er således ikke i lige så høj risiko for at være blevet smittet, som hvis du havde været nær kontakt.

Men der kan være andre forhold eller situationer som gør, at du alligevel er i en vis risiko for at være blevet smittet. Så vil du være en såkaldt ’anden kontakt’. 

Du kan eksempelvis være en ’anden kontakt’ i følgende situationer:

 • Hvis du  regelmæssigt har været i nærheden af en smittet person på arbejdspladsen (fx siddet overfor eller ved siden af den smittede person). Selvom du som udgangspunkt har siddet eller stået med god afstand til den smittede kollega, er du alligevel usikker på, om du i hele perioden har holdt den anbefalede afstand.
 • Hvis du har siddet til møde eller haft undervisning på en uddannelsesinstitution med en smittet person, som du regelmæssigt omgås på det pågældende sted. Du har forsøgt at holde god afstand, men du er alligevel usikker på, om du i hele perioden har holdt den anbefalede afstand til den smittede person. Det kan også være, at du som udgangspunkt har holdt den anbefalede afstand, men du har siddet i et tæt lukket lokale uden udluftning eller ventilation sammen med den smittede person til møde eller på din uddannelsesinstitution.
 • Hvis du har deltaget i en begivenhed, hvor der viser sig at være flere, som er smittet, og der er mistanke om en såkaldt ’superspredningsbegivenhed’. 

Hvis du har et barn, som er sendt hjem fra dagtilbud eller grundskole, pga. smittetilfælde, kan du læse mere om test og screening i:

Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler

Håndtering af smitte med COVID-19 i dagtilbud

Du vil typisk få besked om, at du er ’anden kontakt’:

 • Ved at du får besked via Smitte│stop.appen
 • Ved at blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv.
 • Ved at blive kontaktet af ledelsen på din arbejdsplads/uddannelse/anden institution eller Coronaopsporing
 

2. Hvordan du skal forholde dig, som 'anden kontakt'

 • Bliv testet hurtigst muligt. Du kan få taget en hurtigtest eller du kan også bestille tid til en PCR-test på coronaprover.dk
 • Du behøver ikke gå i selvisolation, og kan godt gå på arbejde, uddannelse, m.v hvis du i øvrigt ikke har symptomer på COVID-19, men du bør begrænse antallet af personer du ses med, indtil du har fået dit testresultat.  
 • Du skal være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer, og huske de generelle smitteforebyggende anbefalinger som god håndhygiejne, at holde afstand og bruge mundbind i påkrævede situationer.
 

3. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får at vide, at du er 'anden kontakt'

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var. Som ´anden kontakt´ behøver du ikke gå i selvisolation, men skal fortsat sørge for at blive testet hurtigst muligt.

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret.

Opdateret 29 APR 2021