xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Pjece: Psykisk sårbare og ny coronavirus

De mange tiltag i samfundet for at mindske smitte med coronavirus har stor indflydelse på alle danskeres hverdag. I den følgende pjece er der beskrevet en række forslag til, hvordan man som psykisk sårbar, pårørende eller fagperson kan mindske konsekvenser ved den nye situation.

PJECER 03 APR 2020

For de fleste mennesker skaber det en helt ny hverdag, hvor man ikke kan gøre det, man plejer. Der er samtidig stor uvished om, hvad fremtiden vil bringe, og hver dag er der en masse ny information at forholde sig til.

Derfor vil mange mærke et øget niveau af stress, bekymring, tristhed, vrede, frygt og ensomhedsfølelse. Det er naturligt. Men for de, som er psykisk sårbare og i forvejen kæmper med følelser af ængstelighed, stress, traumer, tristhed og bekymringer, er tiden ekstra svær. Mange kan at opleve en forværring af deres symptomer.