xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faste sagkyndige rådgivere

Sundhedsstyrelsen har tilknyttet faste sagkyndige rådgivere.

De hjælper med at overvåge udviklingen inden for hver deres fagområde, rådgiver i enkeltsager og deltager i udvalgsarbejde og ved forberedelse af love.

De faste sagkyndige rådgivere er ansat for en periode på tre år ad gangen.

 

Speciale

Fast sagkyndig rådgiver - habilitetserklæring

Almen Medicin

Bo Christensen, praktiserende læge, ph.d. og professor

Børne- og Ungdomspsykiatri

Birgitte Borgbjerg Moltke, klinikchef, ph.d.

Gynækologi og obstetrik

Kresten Rubeck Petersen, overlæge, dr.med

Intern medicin: Infektionsmedicin

Gitte Kronborg, overlæge, dr.med.

Intern medicin: Kardiologi

Søren Boesgaard, ledende overlæge, dr.med.

Jordemodervæsen

Mette Kiel Smed, afdelingsjordemoder

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Lars Thorbjørn Jensen, ledende overlæge, dr.med.

Psykiatri

Poul Videbech, professor, overlæge

Stofmisbrug

Inge Birkemose, overlæge

Urologi

Per Bagi, overlæge, ph.d.

Opdateret 05 SEP 2022