xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsens organisation

Få et overblik over Sundhedsstyrelsens organisation.

Sundhedsstyrelsen består af Direktion, otte sundhedsfaglige og tre administrative enheder.

 

Direktion

Direktionen, der består af direktør og vicedirektør, varetager den strategiske ledelse.

 

Sundhedsfaglige enheder

Sundhedsstyrelsen består af otte sundhedsfaglige enheder:

 

Administrative enheder

Sundhedsstyrelsen består af tre administrative enheder:

 

Om organisationen

Alle enheder refererer direkte til Sundhedsstyrelsens direktør eller vicedirektør. Chefgruppen består af direktør, vicedirektør og enhedschefer.

Sundhedsstyrelsen beskæftiger mere end 200 medarbejdere, hvoraf læger og andet sundhedspersonale udgør en fjerdedel. Omkring 60 procent af de ansatte er akademikere.

Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, mens ressortansvaret for ældreområdet varetages af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

I Sundhedsministeriets koncern er der etableret en række koncernfunktioner, som servicerer institutioner i koncernen. Sundhedsstyrelsen varetager funktionerne koncernregnskab og lønadministration.

Sundhedsstyrelsen har adresse på Islands Brygge i København, og enheden Strålebeskyttelse har adresse i Herlev. Sundhedsstyrelsen har bofællesskab med Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen i tre bygninger på Islands Brygge. Yderligere oplysninger findes under Kontakt.

Faglighederne i Sundhedsstyrelsen spænder vidt, og vores største faggrupper er nævnt nedenfor. Yderligere oplysninger om medarbejdere findes i Telefonbogen.

  • Jurister, økonomer
  • Administrativt kontoruddannede
  • Magistre
  • Folkesundhedsvidenskabsuddannede
  • Læger
  • Tandlæger
  • Fysikere
  • Ingeniører
  • Sygeplejersker
  • Journalister
Opdateret 27 FEB 2023