xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitetsudvidelse

Regioner og private behandlingstilbud kan igen søge om midler til at udvide deres tilbud til at behandle personer med spiseforstyrrelser og selvskade.

Tidsramme

Kapacitetsudvidelsen skal igangsættes 1. marts 2022 og afsluttes inden udgangen af 2024.

Baggrund for projektet

Baggrunden for puljen er, at der ses en stigning i antallet personer med en spiseforstyrrelse, samtidig med at antallet af især unge med selvskade er steget. Der ses fortsat et behov for en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.

Formål

Formålet med puljen er at udvide kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstilbud. Målgruppen er personer med spiseforstyrrelse og/eller selvskade, og midlerne kan søge til tilbud til målgrupperne enkeltvis eller til tilbud som behandler spiseforstyrrelse og selvskade samlet.

Hvem kan søge

Midlerne er primært afsat men henblik på at videreføre projekter, der blev støttet med midler fra satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021, men kan også søges af nye initiativer i regioner og private behandlingstilbud.

Kriterier for udvælgelse af ansøgninger

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende forhold i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • Geografisk spredning
  • Videreudvikling af afprøvede metoder og udvikling af nye behandlingstilbud
  • Sammenhæng med eksisterende tilbud i sundhedsvæsenet og samarbejde på tværs af sektorer
  • Dækning af både land og by
  • Behovsanalyse og patient/borgergrundlag og involvering

Økonomi

Til delpuljen til udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser og selvskade afsættes der 30,4 mio. kr. i 2022-2024.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 10. november 2021 kl. 12.00

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.
Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: Michael Axelsen, tlf.: 23 47 52 92, e-mail: miax@sst.dk eller Caroline Storr Krogh, tlf.: 24 66 08 68, e-mail: cask@sst.dk

Opdateret 27 SEP 2021