xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">

Faste sagkyndige rådgivere

Sundhedsstyrelsen har tilknyttet faste sagkyndige rådgivere.

De hjælper med at overvåge udviklingen inden for hver deres fagområde, rådgiver i enkeltsager og deltager i udvalgsarbejde og ved forberedelse af love.

De faste sagkyndige rådgivere er ansat for en periode på tre år ad gangen.

 

 

Speciale

Fast sagkyndig rådgiver - habilitetserklæring

Almen Medicin

Bo Christensen, praktiserende læge, ph.d. og professor

Børne- og Ungdomspsykiatri

Birgitte Borgbjerg Moltke, klinikchef, ph.d.

Gynækologi og obstetrik

Kresten Rubeck Petersen,overlæge, dr.med

Intern medicin: Infektionsmedicin

Gitte Kronborg,overlæge dr.med.

Intern medicin: Kardiologi

Hans Erik Bøtker,overlæge, professor

Jordemodervæsen

Mette Kiel Smed, afdelingsjordemoder

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Lars Thorbjørn Jensen,ledende overlæge, dr.med.

Psykiatri

Poul Videbech, professor, overlæge

Pædiatri

Mia Bjerager,område-/specialeansvarlig overlæge

Stofmisbrug

Inge Birkemose, overlæge

Urologi Per Bagi, overlæge, ph.d.

 

Opdateret 02 JUL 2020