Engelsk

Organisation

Få et overblik over Sundhedsstyrelsens organisation.

 

Sundhedsstyrelsen består af fem sundhedsfaglige enheder: Planlægning; Forebyggelse; Evidens, uddannelse og beredskab; Ældre og demens samt Strålebeskyttelse. Herudover har styrelsen en administrativ enhed Sekretariatet, som bla. håndterer økonomi, direktionsbetjening, presse og kommunikation. Alle enheder refererer direkte til Sundhedsstyrelsens direktør eller vicedirektør.

Chefgruppen består af direktør, vicedirektør og enheds- og centerchefer.

Sundhedsstyrelsen beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere, hvoraf læger og andet sundhedspersonale udgør en fjerdedel. Omkring 60 procent af de ansatte er akademikere.   

Opdateret 26 MAR 2019