Engelsk
Beskyt dig selv og andre

Coronavirus/COVID-19

Status over coronavirus/COVID-19

Informationerne på denne side er baseret på den nuværende viden. Da situationen omkring coronavirus/COVID-19 hele tiden udvikler sig, opdateres siden løbende.

Har du spørgsmål om coronavirus/COVID-19 kan du ringe til en hotline

Twitter

Sundhedsstyrelsens strategi

Smitten er nu så udbredt i Danmark, at der ikke grundlag for særskilte indsatser eller tests alene på baggrund af forudgående rejsehistorie. Alle borgere bør følge Sundhedsstyrelsens generelle råd for at begrænse smitte.

På baggrund af situationen er Sundhedsstyrelsen er nu overgået til en afbødningsstrategi og målretter indsatserne mod begrænsning af sygdommens konsekvenser.

Vi forsøger dels at forebygge, at alt for mange bliver smittede på samme tid, og dels at beskytte de særligt sårbare grupper i risiko for alvorlig sygdom. Det gør vi ved følgende tiltag:

  • Forebyggelse af smittespredning i samfundet, fx ved generelle anbefalinger til borgerne om god håndhygiejne
  • Beskyttelse af ældre og sårbare grupper, fx særlige anbefalinger til sårbare grupper m.v.
  • Forberedelse af sundhedsvæsenet i forhold til omstilling af personale, kompetencer og udstyr m.v. samt prioritering af sundhedsvæsenets ressourcer til dem, der får behov for sygehusbehandling fx ved ændrede anbefalinger af, hvem der skal testes, så dem med alvorlig sygdom prioriteres m.v.

 

Læs mere på siden Spørgsmål og svar om ny coronavirus og COVID-19