xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tænk sundhed - Inspiration og idéer til mere lighed i sundhed

16 MAR 2010

Alle vil gerne leve et liv med et minimum af sygdom. Men faktum er, at mange borgere uden for arbejdsmarkedet har en risikobetonet livsstil og oplever, at de har et dårligere helbred end den øvrige befolkning. De har også oftere en langvarig sygdom, og de er ofte begrænsede i deres daglige gøremål på grund af dårligt helbred.

Det er en udfordring at ændre disse forhold, men en udfordring det er nødvendig at tage op, hvis også borgere uden uddannelse eller på overførselsindkomst skal have et sundere liv. Det er desuden en vigtig del af befolkningen at have fokus på, når det handler om at øge middellevetiden, da disse borgere lever et betydelig kortere liv end andre.

Tænk sundhed præsenterer nogle af de meget forskellige indsatser og konkrete erfaringer, der er gjort med at udvikle effektive metoder til at løse problemerne. Der er bl.a. gjort en indsats for at fremme sundheden i tilknytning til beskæftigelsescentrenes arbejde, i sociale botilbud og væresteder, i udvalgte boligområder, hvor der bor mange ledige og førtidspensionister, ligesom der har været etableret tilbud til arbejdsløse borgere og deres familier.

Sundhedsstyrelsen ønsker at inspirere kommunerne til at tænke sundhedsfremme ind i alle de forvaltninger og indsatser, hvor det kunne være relevant at etablere målrettede tilbud til borgerne.

Tænk sundhed - Inspiration og ideer til mere lighed i sundhed

 Rapporten var et led i Sundhedsstyrelsens projekt Lighed i sundhed 2006-2009.

Udgivelser fra projekt Lighed i Sundhed

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - Rågivning fra Sundhedsstyrelsen

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - status og udfordringer

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

Lighed i sundhed - sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere uden for arbejdsmarket

Socialt udsatte borgeres sundhed - motivation, barrierer og muligheder

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen

Sundhed i sociale tilbud  - til voksne med særlige behov

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere - analyse af SUSY data om sundhed hos arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under revalidering

Sundhed og udsatte borgere - Inspiration til kommunen

Tværgående evaluering af Lighed i sundhed - en erfaringsopsamling fra udviklingsprojekter i seks kommuner

Tænk sundhed - Inspiration og ideer til mere lighed i sundhed