xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lighed i sundhed - sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet

Denne publikation sætter fokus på udsatte borgeres sundhed og sygelighed. Baggrunden er den dokumenterede sammenhæng mellem social udsathed og sundhedsmæssige belastninger.

03 APR 2009

Udsatte borgere oplever oftere sygdom, er i højere grad udsat for sundhedsmæssige risikofaktorer og dør tidligere sammenlignet med befolkningen som helhed. Udsatte borgere er her afgrænset til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte. Disse befolkningsgrupper har det til fælles, at de står uden for arbejdsmarkedet. Der er tale om meget brede målgrupper med store forskelle både indbyrdes og inden for den enkelte målgruppe, og således er ikke alle borgere i de tre grupper socialt eller sundhedsmæssigt udsatte. 

Bestil trykt version

Rapporten var et led i Sundhedsstyrelsens projekt Lighed i sundhed 2006-2009

Udgivelser fra projekt Lighed i Sundhed

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - status og udfordringer

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

Lighed i sundhed - sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet

Socialt udsatte borgeres sundhed - motivation, barrierer og muligheder

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen 

Sundhed i sociale tilbud  - til voksne med særlige behov

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere - analyse af SUSY data om sundhed hos arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under revalidering

Sundhed og udsatte borgere - Inspiration til kommunen

Tværgående evaluering af Lighed i sundhed - en erfaringsopsamling fra udviklingsprojekter i seks kommuner

Tænk sundhed - Inspiration og ideer til mere lighed i sundhed