xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

16 MAJ 2006

De nye kommuner får et væsentligt ansvarsområde, når de ved indgangen til 2007 overtager opgaverne på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Med “Borgerrettet forebyggelse i kommunen – rådgivning fra Sundhedsstyrelsen” ønsker Sundhedsstyrelsen at rådgive kommunerne om, hvordan de løser de sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver, der retter sig til borgerne. Rådgivningsmaterialet henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder med planlægningen af kommunens sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats.

Den borgerrettede forebyggelse har til formål at hindre, at sygdom opstår. Det handler først og fremmest om at undgå, at kommunens borgere bliver udsat for store risikofaktorer som tobak, fysisk inaktivitet, uhensigtsmæssig kost og alkohol. Her er det afgørende, at kommunen sikrer, at de rammer, som borgerne færdes i, gør den sunde adfærd let. Det er også centralt, at kommunen sikrer, at der er mere målrettede tilbud til de borgere, som har behov for særlig støtte til at kunne ændre adfærd i en sundere retning.

Borgerrettet forebyggelse i kommunen

Rapporten var et led i Sundhedsstyrelsens projekt Lighed i sundhed 2006-2009

Udgivelser fra projekt Lighed i Sundhed

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - Rågivning fra Sundhedsstyrelsen

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - status og udfordringer

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

Lighed i sundhed - sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere uden for arbejdsmarket

Socialt udsatte borgeres sundhed - motivation, barrierer og muligheder

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen 

Sundhed i sociale tilbud  - til voksne med særlige behov

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere - analyse af SUSY data om sundhed hos arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under revalidering

Sundhed og udsatte borgere - Inspiration til kommunen

Tværgående evaluering af Lighed i sundhed - en erfaringsopsamling fra udviklingsprojekter i seks kommuner

Tænk sundhed - Inspiration og ideer til mere lighed i sundhed