xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - status og udfordringer - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI

16 MAJ 2006

Sundhedsstyrelsen ønsker at etablere en rådgivningsfunktion, der skal bistå kommunerne i forhold til deres nye opgaver vedrørende den borgerrettede forebyggelse. COWI er i denne forbindelse blevet bedt om at gennemføre en undersøgelse, der bl.a. skal give et billede af, hvad Sundhedsstyrelsens rådgivning kan indeholde.

Undersøgelsen bygger på en telefoninterviewundersøgelse med 78 (af 98 mulige) kommuner, hvor primært "sundhedschefer" i de nye kommuner, er blevet interviewet. Endvidere er der i 18 udvalgte kommuner gennemført dybdegående interview med en række kommunale chefer samt praktikere inden for sundhedsområdet. 

Borgerrettet forebyggelse i kommunerne - status og udfordringer

Rapporten var et led i Sundhedsstyrelsens projekt Lighed i sundhed 2006-2009

Udgivelser fra projekt Lighed i Sundhed

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - Rågivning fra Sundhedsstyrelsen

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - status og udfordringer

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

Lighed i sundhed - sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere uden for arbejdsmarket

Socialt udsatte borgeres sundhed - motivation, barrierer og muligheder

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen 

Sundhed i sociale tilbud  - til voksne med særlige behov

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere - analyse af SUSY data om sundhed hos arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under revalidering

Sundhed og udsatte borgere - Inspiration til kommunen

Tværgående evaluering af Lighed i sundhed - en erfaringsopsamling fra udviklingsprojekter i seks kommuner

Tænk sundhed - Inspiration og ideer til mere lighed i sundhed