xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

05 FEB 2007

I Regeringens folkesundhedsprogram for 2002-2010 »Sund hele livet« er et af de tre overordnede mål, at den sociale ulighed i sundhed reduceres. Det er de laveste socialgrupper, der er udsat for flest risikofaktorer, hvorfor de har en højere sygelighed og dødelighed end de højere socialgrupper. I arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse er det derfor en særlig udfordring at medvirke til at reducere social ulighed i sundhed.

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper 

Rapporten var et led i Sundhedsstyrelsens projekt Lighed i sundhed 2006-2009.

Udgivelser fra projekt Lighed i Sundhed

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - Rågivning fra Sundhedsstyrelsen

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - status og udfordringer

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

Lighed i sundhed - sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere uden for arbejdsmarket

Socialt udsatte borgeres sundhed - motivation, barrierer og muligheder

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen 

Sundhed i sociale tilbud  - til voksne med særlige behov

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere - analyse af SUSY data om sundhed hos arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under revalidering

Sundhed og udsatte borgere - Inspiration til kommunen

Tværgående evaluering af Lighed i sundhed - en erfaringsopsamling fra udviklingsprojekter i seks kommuner

Tænk sundhed - Inspiration og ideer til mere lighed i sundhed