xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhed i sociale tilbud - til voksne med særlige behov

VIDEN OG INSPIRATION 16 MAR 2010

Dette katalog giver inspiration til, hvordan medarbejdere og borgere i kommunale sociale tilbud kan inddrage sundhed som en del af de daglige aktiviteter.

Med dette materiale ønsker Sundhedsstyrelsen at inspirere til, hvordan medarbejdere på et praktisk plan kan organisere og gennemføre sundhedsaktiviteter i bo- og aktivitetstilbud med involvering af borgerne. Idékataloget bygger på Gladsaxe Kommunes erfaringer, der blev opsamlet i forbindelse med kommunens deltagelse i projekt ”Lighed i Sundhed” 2007-2009.

Inspirationsmaterialet henvender sig til de kommunale psykiatri- og handicapforvaltninger samt til ledere og medarbejdere i kommunale sociale tilbud.

Rapporten var et led i Sundhedsstyrelsens projekt Lighed i sundhed 2006-2009.

Udgivelser fra projekt Lighed i Sundhed

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - Rågivning fra Sundhedsstyrelsen

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - status og udfordringer

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

Lighed i sundhed - sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere uden for arbejdsmarket

Socialt udsatte borgeres sundhed - motivation, barrierer og muligheder

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen

Sundhed i sociale tilbud  - til voksne med særlige behov

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere - analyse af SUSY data om sundhed hos arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under revalidering

Sundhed og udsatte borgere - Inspiration til kommunen

Tværgående evaluering af Lighed i sundhed - en erfaringsopsamling fra udviklingsprojekter i seks kommuner

Tænk sundhed - Inspiration og ideer til mere lighed i sundhed