xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen

VIDEN OG INSPIRATION 17 MAR 2010

Dette inspirationsmateriale sætter fokus på jobcentrenes muligheder for at inddrage sundhedsaktiviteter som ét initiativ blandt flere i den aktive beskæftigelsesindsats. At arbejde med sundhedsfremme i jobcenteret hænger godt sammen med, at kommunerne nu har opgaven med at sikre beskæftigelsesindsatsen, forebyggelses- og sundhedsindsatsen samt den sociale indsats for kommunens borgere. Når der arbejdes med sundhedselementer i beskæftigelsesindsatsen, er der mulighed for at skabe en helhedsorienteret indsats med menneskelige, sundhedsmæssige, sociale og økonomiske gevinster - for borgerne og kommunen.

Med dette materiale vil vi gerne give eksempler på, hvordan jobcentre rent praktisk kan integrere sundhedstilbud i den aktive beskæftigelsesindsats. Materialet bygger på erfaringer, der blev opsamlet på ”Inspirations- og vidensdag” afholdt i september 2009 af Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen samt efterfølgende interviews med en række af de deltagende kommuner.

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen

Rapporten var et led i Sundhedsstyrelsens projekt Lighed i sundhed 2006-2009.

Udgivelser fra projekt Lighed i Sundhed

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - Rågivning fra Sundhedsstyrelsen

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - status og udfordringer

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

Lighed i sundhed - sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere uden for arbejdsmarket

Socialt udsatte borgeres sundhed - motivation, barrierer og muligheder

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen

Sundhed i sociale tilbud  - til voksne med særlige behov

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere - analyse af SUSY data om sundhed hos arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under revalidering

Sundhed og udsatte borgere - Inspiration til kommunen

Tværgående evaluering af Lighed i sundhed - en erfaringsopsamling fra udviklingsprojekter i seks kommuner

Tænk sundhed - Inspiration og ideer til mere lighed i sundhed