xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet

Udgivelsen beskriver rammerne for aktiviteten i sundhedsvæsenet under den fortsatte epidemi, samt hvordan der sikres minimering af smittespredningen.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 06 JAN 2021

Ved aktiviteter forstås bl.a. aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnostik, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning og aktiviteter i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge (sundhedsplejen), diverse kommunale sundhedstilbud samt forebyggelse og sundhedsfremme hos alle aktører, både offentlige og private.

Materialet er rettet mod alle aktører i sundhedsvæsenet, dvs. sygehusvæsenet, kommuner og praksissektor.

Dog håndteres retningslinjer vedr. forebyggelse af smitte på dels plejecentre, bosteder og andre institutioner og dels hjemmeplejen i 'Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner' og 'Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 i hjemmeplejen'.

 

Indhold

1. Baggrund

2. Forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet

3. Planlægning af aktivitet i sundhedsvæsenet

 

Versioner

Version 3: d. 6. januar 2021

 • Der er foretaget en enkelt præcisering i bilag 1 under ’Kirurgi på brystkasse, hjerte og lunger (thoraxkirurgi)’ s. 23. 

Version 2: d. 4. januar 2021

Følgende ændringer er foretaget:

 • Præcisering af Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning 
 • Opdatering i forhold håndtering af patienter/borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 jf. Organisering af udredning for COVID-194 
 • Opdatering af tiltag, som skal iværksættes for at reducere smitte i sundhedsvæsenet, herunder anvendelse af ansigtsværnemidler , udluftning mv. 
 • Nyt afsnit vedr. særlige tiltag i sundhedsvæsnet ved lokalt højt smittetryk 
 • Opdatering af anvendelse af værnemidler jf. gældende lovkrav om anvendelse af mundbind.  
 • Indarbejdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinje Håndtering af COVID-19: Retningslinje i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge (sundhedsplejen). 

Version 1: d. 30. juni 2020

Da udgivelsen udkom erstattede den følgende udgivelser:

 • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i almen praksis
 • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i speciallægepraksis
 • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, fraset almen praksis, speciallægepraksis og den private tandpleje
 • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øgning af aktivitet på private hospitaler mv.
 • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i det kommunale sundhedsvæsen
 • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen