xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Direktion

Direktionen varetager den daglige ledelse af Sundhedsstyrelsen.

Direktionen består af direktør og vicedirektør.

 

Søren Brostrøm, direktør

sbro@sst.dk, habilitetserklæring

Søren Brostrøm blev direktør for Sundhedsstyrelsen i oktober 2015.

Søren Brostrøm er født i 1965 og uddannet læge fra Københavns Universitet, hvor han også forsvarede sin ph.d.-afhandling i 2003. Søren er speciallæge i gynækologi og obstetrik, som han supplerede med en ekspertuddannelse i urogynækologi med fokus på laparoskopisk bækkenkirurgi.

Søren blev ansat i Sundhedsstyrelsen i september 2011 som chef for enheden for Sygehuse og Beredskab, hvor han blandt andet havde ansvaret for specialeplanlægning, sundhedsberedskabet, smitsomme sygdomme, vaccinations- og screeningsprogrammer samt nationale satsninger inden for blandt andet kræft-, hjerte- og psykiatriområderne.

Søren har en omfattende klinisk erfaring og har samtidig ydet en betydelig organisatorisk indsats i både danske og internationale faglige selskaber. Han afsluttede en Master of Public Administration (MPA) ved Copenhagen Business School i 2011, og var før sin ansættelse i Sundhedsstyrelsen overlæge ved Herlev Hospital og lektor ved Københavns Universitet.

I september 2017 blev Søren Brostrøm medlem af WHO's regionalbestyrelse for Europa (Standing Committee of the Regional Committee, SCRC), og blev i 2019 valgt som formand for bestyrelsen. Fra maj 2021 vil Søren Brostrøm indtræde i WHO's globale bestyrelse (The Executive Board). 

Præstationsafhængig løn

2021

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har fået tildelt følgende præstationsafhængige løn i 2021:

"kr. 120.000: Har igennem hele året under vanskelige vilkår ydet en helt ekstraordinær indsats af høj faglig kvalitet. Har med stor autoritet og integritet ydet en særdeles kompetent og helt ekstraordinær formidlingsindsats i forhold til COVID-19 og på vaccinationsfronten."

2020

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har fået tildelt følgende præstationsafhængige løn: 

"Kr. 90.000 (april): Udviser under den igangværende covid-19-epidemi autoritet, ansvarlighed og beslutningsdygtighed i omstillingen af sundhedsvæsenet til at kunne håndtere denne helt usædvanlige og vanskelige situation i forbindelse med den omfattende covid-19-pandemi. Har ydet et helt ekstraordinært højt antal arbejdstimer pga. covid-19."

"Kr. 80.000: Har med stor faglighed og stærk kommunikation sikret, at Sundhedsstyrelsen igennem hele Covid-19-pandemien har leveret relevante og rettidige faglige produkter, som har været afgørende for håndteringen af Covid-19. Har igennem hele året ydet et helt ekstraordinært højt antal arbejdstimer pga. Covid-19."

2019

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm er for 2019 tildelt et engangsvederlag på kr. 60.000. Engangsvederlaget er tildelt med følgende begrundelse: "Du har ydet en meget stor indsats med målrettede sundhedsindsatser med henblik på forebyggelse af ulighed i tilgangen til samfundsmæssige sundhedsydelser."

2018

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm er for 2018 tildelt et engangsvederlag på kr. 120.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse: "Du har leveret på et meget højt niveau og med en massiv arbejdsindsats. Du har endvidere på kompetent vis videreudbygget styrelsens kompetencer indenfor Ældreområdet."

 

 

Steen Dalsgård Jespersen, vicedirektør

Steen Dalsgård Jespersen

stdj@sst.dkhabilitetserklæring

Steen Dalsgård Jespersen blev vicedirektør 1. oktober 2022.

Steen er født i 1970, uddannet sygeplejerske fra 1994, Master of Public Health (MPH) fra 2002 og Master of Public Administration (MPA) fra 2014.

Steen har tidligere været ansat i Sundhedsstyrelsen fra 2003-2005 for at arbejde med nationale kvalitetsudviklingsinitiativer. Igen fra 2009-2015 var Steen ansat – først som chefkonsulent og siden sektionsleder med faglige ledelsesopgaver bl.a. inden for kræftområdet, det primære sundhedsvæsen og tværsektorielt samarbejde.

Steen har været chef for enheden Uddannelse fra november 2020 - september 2022.

Opdateret 19 DEC 2022