xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Kvalitet i ydelserne og plejen

Gentofte Kommune

Vi skruer op for fokus på uddannelse, faglighed og ledelse

Opdateret 03 JAN 2023

Beskrivelse

Gentofte Kommune har i dette projekt arbejdet med at skabe et fagligt og fælles fundament for et værdigt samarbejde med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og deres pårørende (Low Arousal pædagogik). Som en del af dette har medarbejdere og ledere i kommunen modtaget kompetenceudvikling i form af uddannelse, træning og meningsskabende læring i brugen af en pædagogisk samarbejdsmodel, der balancerer relationen med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Som en del af programmet har kommunen ligeledes arbejdet med sproglige kompetencer for medarbejdere med dansk som andetsprog. Endvidere er der udarbejdet en tryghedsskabende handlingsanvisning i omsorgssystemet, som skal koble den personcentrerede omsorg med den pædagogiske metode, Low Arousal.

Erfaringer

  • Et resultat af kompetenceudviklingen er, at balancerede relationer, håndtering mv. er begreber som indgår i den faglige kommunikation og dokumentation blandt medarbejdere og ledere.
  • Der var allerede inden projektets start viden og bevidsthed blandt medarbejderne om den pædagogiske metode ’Low Arousal’, og ansvaret for at balancere relationer til borgere og pårørende, som undervisningen kunne bygge videre på.
  • Projektet har skabt indsigt og erkendelse om egen praksis, skabt gode læringsprocesser i forhold til at se behovet for at kunne arbejde med metoden samt en faglig og professionel tilgang til borgere og pårørende.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Forumteater er en god og anderledes måde at lære på, metoden fungerer for alle, også for dem hvis refleksionsniveau ikke nødvendigvis er højt eller veludviklet. Metoden gør alle input lige gyldige, og alt kan udfoldes.
  2. Scenerne fra workshoppen og forumteatret er omsat til film. Film kan fastholde læring hos medarbejderne, der deltog i programmet og invitere nye kolleger ind i den fælles referenceramme, som workshops har skabt. Det betyder at scener og figurer lever videre.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden