xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gentofte Kommune styrker fokus på faglighed og professionelle relationer hos social- og sundhedsassistenterne

275 social- og sundhedsassistenter fra Pleje & Sundhed i Gentofte Kommune deltager i et stort uddannelsesprojekt, som skal styrke det professionelle samarbejde med borgere med kognitive funktionsnedsættelser og deres pårørende.

Social- og sundhedsassistenter er én af de største faggrupper i Pleje & Sundhed, og de er repræsenteret på stort set alle arbejdspladser i organisationen. De har derfor en central rolle i at styrke den faglige kommunikation og det professionelle samarbejde på arbejdspladsen med kollegaer, borgere og pårørende. Det handler blandt andet om at understøtte den faglige kommunikation, have fokus på den gode omgangstone og skabe rum for dialog.

”Jeg har oplevet, at vi kollegaer er blevet bedre til at italesætte vores omgangstone i hverdagen, uden at det giver konflikter. Jeg er selv meget glad for refleksionscirklen, som er et fælles redskab, fordi det hjælper os til at få tænkt tingene igennem på tværs. Jeg har virkelig lært noget om vores menneskesyn, og uddannelsen har været et wake-up-call”, fortæller en social- og sundhedsassistent.

Se refleksionscirklen her

Uddannelsesforløbet betyder, at social- og sundhedsassistenterne skal involvere sig mere i de faglige dialoger på arbejdspladsen, så der bliver udvekslet viden om og erfaringer med de vanskelige og krævende situationer og opgaver på en faglig måde. Formålet er at skabe faglige dialoger, som kan forebygge oplevelsen af ikke at slå til som fagperson og oplevelsen af at være alene med sin magtesløshed i de fagligt udfordrende situationer:

”På min arbejdsplads var der en beboer, som altid kommenterede på andre borgere, så ingen ville være sammen med ham, og jeg havde selv virkelig svært ved at rumme ham. Jeg talte mindre pænt til ham end til andre, det havde jeg virke lig svært ved, for jeg vidste jo godt, at hans adfærd skyldes, at han var syg. På uddannelsen fik jeg hjælp af kollegaer og undervisere til at sætte mig ved siden af ham og prøve at guide ham til at blive en del af fællesskabet. Det ville jeg aldrig have gjort selv, men det endte med, at han oplevede at være med i samtalerne med de andre beboere og vi fik en bedre relation – også med borgerens pårørende”, fortæller en social- og sundhedsassistent.

Der har været stor opbakning fra ledelsen i Gentofte Kommune til, at social- og sundhedsassistenterne har skulle deltage i uddannelsesaktiviteterne, fortæller chef for Pleje & Sundhed, Tina Roikjer Køtter:

”Jeg er stolt af, at vi som organisationen har lykkes med at 92% af social- og sundhedsassistenterne har deltaget i uddannelserne, samtidig med at vi har håndteret en pandemi. Det har været spændende at følge organisationen, og høre hvordan medarbejderne bruger de kompetencer, de har lært, i hverdagen. Vi er kun lige begyndt, men jeg glæder mig til at følge udviklingen, og jeg er sikker på, at uddannelsesforløbene er og bliver en kæmpe gevinst for borgere, medarbejdere og ledere.”

Fakta om uddannelsen

92% af de 275 social- og sundhedsassistenter der er ansat i Pleje & Sundhed i Gentofte Kommune har gennemført AMU-uddannelsen ”Professionalisering i faglige relationer” på SOSU H. Uddannelsen omhandler bl.a. lovgivning, menneskesyn, selvbestemmelse, anerkendende kommunikation, perspektivskifte, konflikter, det personlige, private og professionelle samarbejde, refleksionsøvelser, spørgsmålstyper, analyse- og evalueringsmetoder og meget andet. Til sammen skal det give social- og sundhedsassistenterne et godt fundament for at kunne bidrage til at udvikle den faglige kommunikation og det professionelle samarbejde.

Social- og sundhedsassistenterne har desuden deltaget i disse uddannelsesaktiviteter:

  • AMU-uddannelsen ”Lavaffektive metoder - Low Arousal” (sammen med social- og sundhedshjælperne)
  • Workshops med Teaterspektrum, hvor de gennem forumteater, spejling og andre metoder, arbejder i praksis med Low Arousal og professionelle relationer, pårørendesamarbejde, forståelse og håndtering af borgere med problemskabende adfærd, krop og stemme i konfliktniveauer og meget andet.
Opdateret 18 MAJ 2022