xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gentofte udvikler nyt dokumentationsredskab, som skal forebygge og håndtere uforståelig adfærd

I Gentofte Kommune mener vi, at det har afgørende betydning, at medarbejderne kan understøtte borgerens trivsel, selvbestemmelsesret og handleevne i alle daglige samarbejdsrelationer. Når borgerens grænse for selvkontrol udfordres, har medarbejderne brug for et let tilgængeligt værktøj til at forstå, lære og handle kompetent. Derfor har Pleje og Sundhed udviklet et dokumentationsredskab til Nexus, som vi kalder en tryghedsskabende handlingsanvisning.

Af projektleder Hanne Aastrup, Gentofte Kommune.

Tryghedsskabende handlingsanvisning

Den tryghedsskabende handlingsanvisning er et digitalt redskab til personalet, som indeholder systematisk observation af borgerens adfærd, for at personalet dermed bedre kan forebygge og håndtere affektudbrud hos den enkelte borger.

Observationerne kan være af sensorisk-, sproglig-, motorisk- og social karakter. Registreringerne skal bruges til at få øje på sammenhænge og mønstre, så personalet kan identificere hvilke triggere, der får affektintensiteten til at stige hos den enkelte borger. Formålet med den tryghedsskabende handlingsanvisning er at forbedre praksis omkring forståelse, forebyggelse og håndtering af problemskabende adfærd i ældreplejen, og medarbejderne får mulighed for at tilrette praksis og døgnrytmeplaner. Dokumentationsværktøjet skal kunne rumme alle borgere med kognitive udfordringer, som er bosiddende i eget hjem eller på et plejecenter.

En vigtig del af redskabet er analysen af medarbejderens handlinger i situationen, som ligeledes registreres for at indsamle viden om, hvad der virker for borgeren til igen at få selvkontrol i situationen.

Det forventes at den enkelte borger og pårørende vil opleve større livskvalitet, tryghed og stabilitet i hverdagen og i akutte situationer, når de balancerede relationer er i fokus. Forventningen er samtidig at værktøjet kan være med til at forebygge forråelse, fordi medarbejderne vil have et værktøj, der vil øge den psykologiske tryghed, gavne arbejdsmiljøet, motivationen og arbejdsglæden.

Pleje og Sundhed arbejder videre med det pædagogiske læringsmateriale, der ligger bag den tryghedsskabende handlingsanvisning. De første prøvehandlinger vil foregå i starten af november 2022.

Metoder

Gennem programmet ’Vi skruer op for fokus på uddannelse, ledelse og faglighed’ har medarbejdere i Pleje og Sundhed, arbejdet med begrebet ’balancerede relationer’, og alle medarbejdere med social- og sundhedsfaglig baggrund har været på uddannelse i Low Arousal og arbejdet med affektudbrudsmodellen.
Undervisningen har bl.a. fokuseret på begrebet ”balancerede relationer”, som handler om at skabe en hverdag for borgeren med kognitive funktionsnedsættelser og deres pårørende, hvor de professionelle tager ansvar for relationen. Det er den professionelle medarbejder, der skal justere sine handlinger, så balancepunktet bliver så stabilt som muligt for borgeren.

Metoderne fra low arousal og affektionsbrudsmodellen er brugt til at udarbejde den tryghedsskabende handlingsanvisning i Nexus, da det har været vigtigt at have en fælles faglig referenceramme, som er baseret på en anerkendt metode.

På billederne ses et Udsnit af udkast til Tryghedsskabende handlingsanvisning.

 

 

Se Affektudbrudsmodellen hos Sundhedsstyrelsen

Se Trafiklysmetoden hos Vold som udtryksform

E-learning om udfordrende adfærd og psykiske symptomer

 

Opdateret 08 NOV 2022