xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Plejecenterbeboere i Haderslev inviterer frokostgæster

Beboerne på et plejecenter i Haderslev Kommune inviterer til – og planlægger – frokostselskab for deres medbeboere. Det er bekræftende for både vært og gæster. Initiativet er et led i Haderslev Kommunes indsats for at styrke plejecenterbeboernes værdighed og livsglæde.

Opdateret 21 JUN 2022

Det kan være en fryd at planlægge og glæde sig til et frokostselskab ved at gøre sig klar, klæde sig fint på og afholde frokosten for sine gæster. Det er et element af livet fra før plejecenteret, som mange plejecenterbeboere har savnet. En beboer har for eksempel tidligere været vant til at være værtinde og ofte inviteret gæster til middag ude eller hjemme. Derfor har Sillerup Plejekollegium i Haderslev udviklet Hotel Sillerup, som er et tilbud til beboerne om at invitere deres medbeboere til frokost i plejecenterets kongestue. Ved at give beboerne mulighed for at agere vært og invitere gæster til frokost fastholder plejecenteret et blik for beboernes identitet, værdighed og livsglæde.

Beboeren, der agerer vært, er med til planlægningen og klargøringen af frokosten i det omfang, det er muligt for og ønsket af beboeren. Beboeren har mulighed for at vælge, hvilke medbeboere han eller hun vil invitere til frokost, og hvad menuen skal være. Beboeren kan også være med til at udsende invitationer til gæsterne, dække bord og gøre klar til selskabet. Hvis beboeren for eksempel er kørestolsbruger og ikke har mulighed for at deltage i borddækningen, kan vedkommende møde op samtidig med sine gæster. Det er vigtigt for plejecenterets medarbejdere, at Hotel Sillerup tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker. Tilbuddet om at invitere medbeboer på frokostselvskab gælder for alle beboere på plejecenteret, men afholdes af en værtsbeboer ad gangen.

Fem trin til at afholde frokostselskab på Hotel Sillerup

nummer et

Plejepersonalet spørger beboeren, om de vil holde frokostselskab på Hotel Sillerup

Plejepersonalet har løbende samtaler med alle beboere, hvor de anvender et samtalehjul til mad og måltider. De spørger ind til beboernes dagligdag og livshistorier, og hvordan de har det. Hvis plejepersonalet fornemmer, at beboeren trænger til social aktivitet, kan de spørge, om beboeren har lyst til at komme på Hotel Sillerup. Hvis svaret er ja, finder de et ledigt tidspunkt i kalenderen. Plejecenteret kan afholde frokostselskab på Hotel Sillerup hver tredje onsdag. Hvis flere beboere gerne vil være værter, kommer de på venteliste.
nummer to

Plejepersonale hjælper værtsbeboeren med at planlægge frokostselskabet

En medarbejder fra plejen hjælper beboeren med at planlægge frokostselskabet. Her er det vigtigt, at beboerens ønsker kommer i spil. Beboeren kan invitere op til syv medbeboere fra plejecenteret som gæster. Medarbejderen fra plejen er også inviteret med som medvært og ressourceperson under frokosten. Medarbejderen hjælper beboeren med at lave en fin invitation, som beboeren giver sine gæster. 
nummer tre

Værtsbeboeren sammensætter menuen sammen med sine gæster

Beboeren kan sammen med sine gæster bestemme menuen. Køkkenlederen giver dem et par forskellige muligheder at vælge imellem til forret, hovedret og dessert. De skal beslutte én menu til alle ud fra det. Det kunne for eksempel være indbagt mørbrad med tilbehør og panna cotta med hindbærcoulis. Køkkenet skal vide et par dage før, hvad menuen skal bestå af og medarbejderen fra plejen sørger for at koordinere frokosten med køkkenlederen. 
nummer fire

En medarbejder fra plejen eller køkkenet og værtsbeboeren dækker op

Frokostselskabet på Hotel Sillerup bliver afholdt i plejecenterets kongestue. Hvis værtsbeboeren ønsker at være med til at dække fint op, gøres det sammen med medarbejderen fra enten plejen eller køkkenet. Den ansvarlige kan for eksempel spørge beboeren, hvordan han eller hun vil arrangere glassene, så beboeren bliver inddraget og engageret i værtsrollen. Køkkenpersonalet laminerer menukortet, der bliver stillet frem på bordet. Der bliver også stillet forskellige drikkevarer frem. 
nummer fem

Beboeren afholder frokostselskab for gæster på Hotel Sillerup

Gæsterne bliver bedt om at tage pænt tøj på – som skulle de ud at spise. Når gæsterne ankommer, byder værtsbeboeren eller køkkenlederen velkommen. Derefter præsenterer en køkkenmedarbejder dagens menu og spørger gæsterne, hvad de kunne tænke sig at drikke. For at gøre oplevelsen mere autentisk kan køkkenmedarbejderen klæde sig i tjeneruniform i sort og hvidt. Maden bliver portionsanrettet og serveret på plejecenterets fine porcelæn. Når frokosten er færdig, rydder køkkenpersonalet af. Resten af plejecenteret får serveret den samme menu, så alle beboere nyder godt af, at der sker noget specielt den dag.

Hotel Sillerup skal forbedre værdighed for plejehjemsbeboerne

Haderslev Kommune har haft besøg af et rejsehold fra Videnscenter for værdig ældrepleje og har i den forbindelse uddannet værdighedsambassadører på to af deres plejecentre. De har til opgave at implementere indsatser, der skal føre til øget værdighed for beboerne. Hotel Sillerup er iværksat som en af den slags indsatser.

Udviklingen af Hotel Sillerup har taget udgangspunkt i Blomsten; en model, der fokuserer på menneskets fem universelle psykologiske behov for inklusion, identitet, trøst, beskæftigelse og tilknytning. Modellen tager udgangspunkt i den enkelte person og dennes livshistorie for at finde frem til lige præcis det, der giver mening for vedkommende. I dette tilfælde har der været fokus på beboere, der savner både værtsrollen, herunder den selvbestemmelse og værdighed det giver at kunne invitere gæster til frokost, og det sammenhold og den glæde, det giver både op til, under og efter frokosten.

Informerede og motiverede medarbejdere, der tror på projektet og bakker op om idéen, er ifølge køkkenlederne helt afgørende for, at det lykkes. Derfor er alle medarbejdere med i processen:

  • Plejepersonalet afdækker, hvilke beboere der er interesseret i at være vært på hotellet. De støtter beboerne i at planlægge og arrangere et frokostselskab, og de er repræsenteret i frokostselskabet gennem en ressourceperson.
  • Køkkenpersonalet hjælper beboerne med at sammensætte deres ønske til menu, og tilbereder og serverer frokosten for gæsterne.
  • Plejecenterets køkkenleder har en tovholderfunktion og sørger for den overordnede koordinering.

”Beboerne er meget spændte og nysgerrige på det. Vi kan se, at de bliver ’glade i låget’ af det. Deres trivselskar bliver fyldt godt op for en god stund. Det er med til at give gode oplevelser og mening med livet.”

- Hanne Krongaard, køkkenleder, Sillerup Plejekollegium

Frokostselskabet på Hotel Sillerup skaber glæde for beboerne og medarbejderne

Beboerne er glade for Hotel Sillerup. De er spændte og glæder sig, inden de skal på hotellet. De opbygger gode minder, som de kan tale om efter frokosten. Dette gælder både værten og gæsterne. Medarbejderne oplever øget arbejdsglæde ved at være en del af Hotel Sillerup. Det er både sjovt, at der sker noget nyt, og bekræftende at se, hvor glade beboerne er for det. For eksempel udtrykker en medarbejder, at det er helt fantastisk at opleve, hvordan de sidder og hygger sig til frokosten.

Gode råd fra Haderslev Kommune

gode råd

  • Det er vigtigt med en primusmotor og tovholder, der tror på projektet.
  • Det er centralt, at alle medarbejderne på plejecenteret er med på idéen og støtter op om projektet. Man kan for eksempel motivere medarbejderne ved at fortælle, at det er en sjov arbejdsopgave, der skaber glæde hos beboerne.
  • Det er afgørende at have for øje, at kerneopgaven er at skabe værdighed og følelsen af at være ”herre i eget liv” med udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker.

De gode råd er givet af køkkenlederen på Sillerup Plejekollegium i Haderslev Kommune.