xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Plejecenterbeboere er 'månedens kok' og sætter minderige retter på menuen i Faxe

På Solhavecenteret i Faxe Kommune skiftes beboerne til at være månedens kok – og dermed bestemme menuen til ét måltid. Beboeren deltager også i forberedelsen af måltidet og præsenterer menuen for de andre beboere på plejecenteret. Initiativet styrker beboernes værdighed, identitet og medbestemmelse i hverdagen.

Opdateret 16 AUG 2022

Paneret flæsk med brasede kartofler, grisehaler og gule ærter, spegesild med stuvede kartofler eller kærnemælkssuppe med rosiner. Kun fantasien sætter grænser, når beboere på Solhavecenteret i Faxe Kommune tager tjansen som månedens kok og får lov til at bestemme menuen og deltage i madlavningen til ét af månedens måltider.

Initiativet er opstået på baggrund af samtaler med beboere, der gav udtryk for, at de savnede helt specifikke retter som for eksempel spegesild med stuvede kartofler. Derfor inviterer køkkenpersonalet nu sammen med en aktivitetsmedarbejder hver måned en beboer til at være månedens kok el lign.

Formålet er at styrke beboernes medbestemmelse og at bidrage til værdig ældrepleje ved at imødekomme deres ønsker om servering af specifikke retter og indflydelse på plejecenterets menu. Retterne er ofte knyttet til beboernes livshistorier, for eksempel grisehaler og gule ærter, som en beboer har været vant til at få i sin barndom, eller paneret flæsk, som en beboers kone plejede at lave det. Igennem retterne kan plejepersonalet og køkkenpersonalet få indblik i og aktivt arbejde med beboernes livshistorier, og det giver anledning til mange gode dialoger.

Se en kort video om månedens kok på Faxe Kommunes Facebookside

Konkret planlægger en aktivitetsmedarbejder og køkkenpersonalet initiativet sidst på måneden og gennemfører det i den sidste halvdel af den efterfølgende måned. Det giver mulighed for at lægge det ind i madplanen for den kommende måned, så beboeren kan huske aftalen.

Planlægning og afholdelse af månedens kok følger fem trin

nummer et

Aktivitetsmedarbejder undersøger, hvem der vil være månedens kok

Hvis ingen beboere har givet udtryk for, at de ønsker at være månedens kok, afdækker aktivitetsmedarbejderen, om nogen kunne have lyst. Det kan ske i forbindelse med andre aktiviteter eller samtaler med beboerne, for eksempel ved fredagscafeer. Derudover har Solhavecenteret et lokalt blad med madplan og aktiviteter for den kommende måned, hvor der er et lille indlæg for månedens kok, så beboerne løbende mindes om det. Indlæggets indhold kan variere. Er der allerede valgt en kok for den pågældende måned, bliver han eller hun - og menuen - præsenteret.
nummer to

Køkkenpersonalet og beboer har dialog om menuen

Når en beboer er valgt til månedens kok, tager køkkenpersonalet og beboeren en dialog om den ønskede menu, om hvordan og med hvilket tilbehør den skal tilberedes. Beboeren kan også medbringe sin egen opskrift. 
nummer tre

Køkkenpersonalet finder dato til månedens kok

Køkkenpersonalet fastsætter datoen, så menuen indgår i plejecenterets madplan. Køkkenpersonalet sikrer samtidig, at tiltaget er koordineret med husets øvrige aktiviteter. 
nummer fire

Beboeren deltager i madlavningen efter ønske og evner

På dagen deltager beboeren i madlavningen efter egne ønsker og evner. Nogle beboere kan eksempelvis hjælpe med at skrælle kartofler, mens andre fra en stol kan indtage en mere rådgivende rolle i køkkenet. Til sidst smager beboeren maden til.
nummer fem

Til middagen præsenterer beboeren menuen for de øvrige beboere

Månedens kok præsenterer – ofte med stolthed - retten, når den bliver serveret for de andre beboere på plejecenteret. Retterne er ofte knyttet til beboernes livshistorier, hvilket ofte er med til at skabe en god dialog ved middagsbordet. 

 

Se præsentationer af månedens kokke gennem tiden

”Beboerne ser meget frem til at være månedens kok. Nogle beboere hjælper til i køkkenet, og andre rådgiver køkkenpersonalet. Beboerne oplever en stolthed ved at præsentere deres ret, og alle ser frem til måltidet. Det giver en god snak ved bordet.”

– Bente Margit Rasmussen, cheføkonoma i Center for Sundhed og Pleje, Faxe Kommune.

Beboeren får medbestemmelse og køkkenpersonalet lærer nyt

Plejepersonalet fortæller, at initiativet øger beboernes oplevelse af medbestemmelse og bidrager til værdig ældrepleje i forhold til mad og måltider. Det skyldes, at beboerne er aktivt involveret i hverdagen, hvor de bestemmer menuen og tilbereder et godt måltid for de andre beboere. Plejepersonalet oplever desuden, at initiativet giver en god dialog ved måltidet. Køkkenpersonalet tilegner sig ny viden om beboernes madønsker og -præferencer - og de oplever, at få en god kontakt med beboerne.

Gode råd fra Faxe Kommune

gode råd

  • Planlæg månedens kok i god tid – men maksimalt en måned i forvejen for at sikre, at beboeren kan huske aftalen.
  • Vær opmærksom på beboernes forskellige forudsætninger for at være månedens kok, herunder forskellige kognitive og fysiske funktionsevner. Beboerne bør kun inddrages i det omfang, de ønsker og evner det.
  • Køkkenpersonalet og/eller aktivitetsmedarbejderen skal have tid til at understøtte beboeren i at deltage i madlavningen, hvis beboeren ønsker det.
  • Påmind løbende beboerne om muligheden for at være månedens kok for at sikre engagement.