xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Beboere inviterer familie og venner til fællesspisning på plejecenter i Lemvig

På Bækmarksbro Pleje- og Daghjem i Lemvig er beboerne værter for fællesspisning, hvor beboerne kan invitere pårørende, gamle venner eller naboer samt bekendte fra lokalområdet til spisning på plejecenteret. Fællesspisningen understøtter beboernes relationer til pårørende og gamle relationer og hjælper beboerne med at fastholde deres netværk.

Opdateret 05 NOV 2021

Køkkenlederen på Bækmarksbro Pleje- og Daghjem fortæller, at der er stor opbakning til den månedlige fællesspisning. Omkring 80-100 beboere, pårørende og lokale fra nærområdet deltager hver gang. Beboerne inviterer selv deres familie, venner eller hvem de ønsker, der skal deltage. Det kræver ingen tilmelding, hvilket gør det fleksibelt og bekvemt at deltage både for de 21 beboere og gæster udefra. Det giver beboerne og gæsterne en frihed, at de kan deltage, når de har lyst, tid og overskud og ikke behøver at planlægge det.

Beboere og gæster møder gerne op i god tid inden fællesspisningen, så de kan hilse på hinanden og vælge, hvor de vil sidde. Nogle gange hjælper beboerne også køkkenpersonalet med at dække bord, ligesom beboerne også hjælper med at rydde af. Det er den hjemlige atmosfære og gode stemning, som beboerne værdsætter og glæder sig til. Beboerne oplever samtidig en tryghed i de vante rammer og omgivelser, hvor de kan få hjælp, fx til at spise eller toiletbesøg, hvis de skulle få behov for dette.

Fællesspisningen understøtter beboernes relationer til pårørende og gamle venner, men der skabes også nye bekendtskaber i lokalområdet, hvilket skaber tryghed og genkendelighed for beboerne, når de færdes i nærområdet, fordi de møder velkendte ansigter. Fællesspisningen bygger på den måde bro mellem plejecenteret og lokalsamfundet, så beboerne på plejecenteret bliver integreret og synlige i lokalsamfundet.

Fire trin følges, når fællesspisning afholdes

nummer et

Køkkenpersonalet fastsætter datoer

Datoerne for fællesspisningen bliver fastlagt en gang om året, hvor plejecenterets køkkenpersonale laver et årshjul for de månedlige fællesspisningsarrangementer. Køkkenpersonalet noterer datoerne i deres egen kalender, hvor alle faste aktiviteter fremgår. Datoerne bliver også meldt ud til beboere tre måneder frem i tiden, derudover fremgår datoerne af en aktivitetskalender i et lokalt blad samt på storskærme på plejecenteret, så pårørende og andre i lokal området også selv kan finde information om de kommende fællesspisningsarrangementer.

 

Se aktivitetskalender i Fællesnyt bladet

nummer to

Køkkenpersonalet planlægger menuen

Køkkenpersonalet planlægger menuen i god tid, gerne tre måneder i forvejen, så de kan tænke madproduktionen til fællesspisning ind i deres brug af råvarer og øvrige køkkenopgaver. I planlægningen tænker køkkenpersonalet i, at overskydende friske råvarer skal kunne bruges i de efterfølgende måltider for på den måde at minimere madspild og spare ressourcer. Det gælder bl.a. kogte kartofler, der ikke har været serveret, som fx kan anvendes til biksemad eller kartoffelmos dagen efter.

 

Se eksempel på menuer til fællesspisning

nummer tre

Køkkenpersonalet forbereder - beboere beværter

Køkkenpersonalet på plejecenteret står for tilberedelsen af de to retter mad, der serveres som buffet til fællesspisningen. Køkkenpersonalet dækker bord og præsenterer maden, hvorefter beboere og gæster selv sørger for at hente maden i buffeten og sætte sig til bords. Beboerne agerer værter under arrangementet, hvor de bl.a. tager imod de gæster, de selv har inviteret og finder et sted, hvor de kan sidde sammen med deres gæster, som om det var i deres egen dagligstue. Omkring tre til fire fra plejecenterets plejepersonale deltager også, enten som gæster eller til at hjælpe de beboere, der har brug for hjælp under måltidet.

nummer fire

Alle bidrager til oprydning

Beboerne og gæsterne hjælper til med at rydde af efter fællesspisningen, mens køkkenpersonalet tager opvasken.

Det er beboerne, der er værter, mens pårørende og de lokale er gæster. Det er vigtigt, at det foregår i beboernes egne rammer, for alle vil jo gerne have gæster i sit hjem.”

- Karen, køkkenleder på Bækmarksbro Pleje- og Daghjem i Lemvig Kommune

Beboerne glæder sig til fællesspisning hver måned

Ifølge køkkenlederen er fællesspisningen med til at skabe tryghed og genkendelighed i lokalsamfundet. Det er samtidig nemmere for beboere at vedligeholde deres relationer, fx til pårørende, venner og gamle naboer, mens de også får mulighed for at opbygge nye bekendtskaber. Køkkenlederen fortæller også at borgerne glæder sig til fællesspisningen hver måned og at det for mange af borgerne er et af månedens højdepunkter.

Gode råd fra Lemvig Kommune

gode råd

  • Start i det små og byg på trin for trin. Fx kan man begynde med at åbne op for pårørende, der allerede har deres gang i huset, for derefter at udvide til personer fra lokalsamfundet.
  • Planlæg i god tid og tænk produktionen af maden til fællesspisning ind i beboernes andre måltider, fx kan der tænkes i at anvende de samme råvarer dagen efter, så råvarer, der ikke er tilberedte, kan bruges dagen derpå eller at bruge overskydende kartofler til en kartoffelmos eller biksemad. På den måde minimeres madspild.