xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Aftensmadsklubber løfter livskvalitet og kompetencer blandt plejecenterbeboere på Frederiksberg

På Kastanjehaven Plejecenter i Frederiksberg Kommune skiftes beboerne til at invitere hinanden på aftensmad. Beboerne er selv med til at planlægge og tilberede måltidet. Det øger selvbestemmelsen og styrker både livskvalitet og funktionsevne.

Opdateret 16 AUG 2022

Måltiderne på mange plejecentre gør typisk beboeren til passive spisende. På Kastanjehaven Plejecenter på Frederiksberg har sundhedspersonalet derfor afprøvet aftenmadsklubber, der skal gøre plejecenterbeboerne aktive og deltagende ved at inddrage dem i både planlægning og tilberedning af måltidet gennem dynamiske værtskaber.

Aftensmadsklubberne bliver afholdt hver anden torsdag. Plejecentret har fire afdelinger, der afholder hver deres aftensmadsklub i afdelingens spisestue med adgang til køkken. Beboerne er på skift værter for aftenmadsklubben, men alle beboerne på afdelingen kan hjælpe til med borddækning og tilberedning i det omfang, de kan og har lyst. Beboere med forskellig grad af kognitivt og fysisk funktionsniveau kan deltage, da der er sat ekstra sundhedspersonale ind på aftenen for at støtte beboerne i borddækning og tilberedning af måltidet.

Aftensmadsklubberne bliver afviklet i tre steps

nummer et

Afdelingerne holder festudvalgsmøde

To uger før en aftensmadsklub samles beboerne til et festudvalgsmøde på hver af plejecentres fire afdelinger. Til mødet taler sundhedspersonalet med beboerne om, hvilken menu de godt kunne tænke sig til den næste aftensmadsklub. Beboerne er med til at sætte rammen for måltidet og definere, hvad et godt aftensmåltid består af. Beboerne skiftes til at være værter for aftensmadsklubberne. De kan også indgå i dobbeltværtskaber. Sundhedspersonalet snakker med beboerne om, hvordan de ønsker at være vært. Man kan for eksempel aftale, at værten slår på glasset og byder velkommen og fortæller om menuen. Sundhedspersonalet skriver en indkøbsseddel til aktivitetsmedarbejderen, som handler ind.

nummer to

Bordet dækkes og maden tilberedes

Beboerne mødes fra kl. 15:30 på dagen for aftensmadsklubben. Her får beboerne hjælp fra tre medarbejdere fra sundhedspersonalet og en aktivitetsmedarbejder til at deltage i opdækning og tilberedningen af måltidet. Måske har beboerne brug for hjælp til at forstå en opskrift, tænde komfuret eller veje ingredienser af. Sundhedspersonalet kan også understøtte beboernes fysiske kunnen – for eksempel i at snitte, skralde og stege. I fællesskab dækker beboerne et fint bord med eksempelvis dug, blomster og foldede servietter.

nummer tre

Værten byder velkommen og beboerne går til bords og hygger sig

Værten byder velkommen og fortæller om menuen. Hvis værten har svært ved at påtage sig værtskabet, kan sundhedspersonalet støtte og hjælpe. Beboerne spiser aftensmåltidet i cirka et par timer, mens de snakker og hygger sig. Der kan synges en sang eller sættes lidt baggrundsmusik på, hvis værten ønsker det. Efter aftensmaden samler beboerne det beskidte service sammen, og sundhedspersonalet står for den efterfølgende oprydning. De fysiske rammer gør det vanskeligt for beboerne at stå for oprydningen, og beboerne er ofte trætte efter arrangementet.

Kompetenceudvikling med afsæt i aftensmadsklubberne

Aftenmadsklubberne er udviklet under et forskningsprojekt ’Operation Morgenduft’, der undersøger, hvordan måltider kan blive omdrejningspunkt for dynamiske fællesskaber ved at inddrage beboerne på Kastanjehavens Plejeboliger på Frederiksberg i planlægning og tilberedning af måltiderne. Oprindeligt startede projektet som morgenmadsklubber, men undervejs har personalet valgt at omlægge det til om aftenen, da der er mere stille og bedre tid til beboerne.

Se artikel om forskningsprojektet her

For sundhedspersonalet er det at involvere beboere i måltidet en relativ ny opgave, som de skal klædes ordentligt på til. Som en del af forskningsprojektet er en del af sundhedspersonalet blevet uddannet i at inddrage beboerne i planlægning, tilberedning og værtskab. Inden aftenmadsklubberne blev søsat, har sundhedspersonalet haft en workshop med fokus på værtskab og på planlægning og struktur for aftenmadsklubben. 

Aftenmadsklubberne har været et ”øverum”, hvor sundhedspersonalet har lært at inddrage beboerne på en meningsfuld måde. Efter hvert arrangement har sundhedspersonalet afholdt et debriefingmøde med fokus på læring gennem refleksion: Hvad har vi lært? Hvad kan vi tage med videre? Og hvad kan vi forbedre til næste gang?

Øget selvbestemmelse og livskvalitet

Sundhedspersonalet oplever, at beboernes trivsel og livskvalitet øges. Det sker, fordi de selv er med til at planlægge og tilberede et godt måltid, og fordi de på den måde aktivt er involveret i deres egen hverdag. Aftenmadsklubberne er en stor succes blandt beboerne. Den foreløbige evaluering peger på, at deltagerne har øget deres mentale overskud og funktionsniveau. Erfaringen er, at beboerne kan meget mere, end de selv og sundhedspersonalet tror. 

”Aftensmadsklubberne handler både om inddragelse af beboerne, om fællesskab og om at øge beboernes funktionsniveau. Det har stor værdi for beboerne, at de har mulighed for selv at vælge, hvad de vil have af mad, og mulighed for at være med til at lave det.”

– Hans-Henrik Sørensen, beskæftigelsesvejleder på Kastanjehaven Plejecenter

Gode råd fra Kastanjehaven Plejecenter

gode råd

  • Vær opmærksom på, at både friske beboere og beboere med kognitive eller fysiske udfordringer kan være med.
  • Giv beboerne god tid og plads til at vise, hvad de kan. De kan ofte mere, end man lige tror.
  • Vær gerne tre medarbejdere fra sundhedspersonalet og eventuelt en aktivitetsvejleder til stede ved aftensmadsklubben for at kunne understøtte beboerne bedst muligt.
  • Planlæg aftenmadsklubben en ugedag, hvor sundhedspersonalet har god tid.
  • Gør skriftstørrelsen på opskrifterne stor, så de er nemmere for beboerne at læse.
  • Bandlys brug af mobiltelefoner og andre forstyrrelser under afviklingen. Aftensmadsklubberne skal være forstyrrelsesfri zone.